Tuyển sinh sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Phạm Hà Thanh và Đặng Thị Thu An - K2, Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

09 Tháng Tám 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 08/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 2 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.      

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: TS. Nguyễn Ngọc Ân, PGS.TS. Trang Thanh Hiền, PGS.TS. Đặng Mai Anh, TS. Quách Thị Ngọc An (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Nghệ thuật chạm khắc đình Bảng Môn trong dạy học môn Trang trí cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Học viên: Phạm Hà Thanh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương

Tóm tắt nội dung: Luận văn làm rõ kiến thức căn bản về nghệ thuật chạm khắc đình bảng Môn để ứng dụng vào dạy học môn Trang trí cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Xếp loại: Giỏi

Học viên Phạm Hà Thanh chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương, PGS.TS. Đặng Mai Anh, TS. Nguyễn Ngọc Ân, TS. Quách Thị Ngọc An (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh vận dụng vào dạy học môn Mỹ thuật ở Trường Tiểu học Thực nghiệm

Học viên: Đặng Thị Thu An

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trang Thanh Hiền

Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong tranh lụa của  Nguyễn Phan Chánh, từ đó ứng dụng vào dạy học Mỹ thuật  nhằm giúp học sinh cảm thu về hội họa, nâng cao chất lượng dạy và học môn Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Thực nghiệm.

 Xếp loại: Giỏi

ThS. Hoàng Bích Hậu – Phó trưởng khoa Sau đại học đọc Quyết định thành lập Hội đồng khoa học bảo vệ luận văn của học viên Đặng Thị Thu An