Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Trần Tân Phương và Ngô Quốc Khánh - K4, Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

17 Tháng Tám 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 16/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 4 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.      

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn, TS. Nguyễn Đỗ Hiệp, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Rèn luyện kỹ năng xử lý tác phẩm thanh nhạc Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

Học viên: Trần Tân Phương

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Tóm tắt nội dung: Luận văn tìm hiểu thực trạng dạy học Thanh nhạc tại khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, từ đó đề xuất các biện pháp dạy học để rèn luyện kĩ năng xử lý các tác phẩm thanh nhạc Việt Nam cho sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc của Trường.

Xếp loại: Giỏi

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng khoa học

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai, TS. Nguyễn Đỗ Hiệp, TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Phương pháp dạy học Thanh nhạc cho giọng nam trung hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Học viên: Ngô Quốc Khánh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng dạy học Thanh nhạc cho giọng nam trung tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đề tài đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho giọng nam trung hệ đại học Sư phạm Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng mục tiêu đào tạo của Nhà trường cũng như nhu cầu của xã hội.

 Xếp loại: Giỏi

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm