Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ SĐH từ ngày 26/9 đến ngày 03/10/2018

24 Tháng Chín 2018

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 26/9/2018

(thứ 4)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 4, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh khối 9, Trường Trung học cơ sở Đống Đa, Hà Nội qua hoạt động ngoại khóa. Học viên: Đinh Phú Đức. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

Đề tài 2: Dạy học chỉ huy hợp xướng tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Học viên: Phạm Hoàng Trung.  NHDKH: TS. Lê Vinh Hưng.

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

14h00, ngày 26/9/2018

(thứ 4)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 7, xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 9 - chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1 – Bảo vệ: Đưa hát Chầu văn vào hoạt động ngoại khóa Âm nhạc cho học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Học viên: Nguyễn Thị Châm. NHDKH: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương.

Đề tài 2 – Xét duyệt: Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học kỹ thuật và hệ thống bài tập kỹ thuật trên đàn Piano cho học sinh tiểu học Trường Archimedes Academy. Học viên: Phạm Phương Hiền.

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

8h30, ngày 28/9/2018

(thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 2, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

Đề tài 1: Nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc chùa Mễ Trì Thượng vận dụng vào dạy học phân môn Vẽ tranh tại Trường Trung học cơ sở Mễ Trì. Học viên: Đỗ Tuyết Mai. NHDKH: TS. Phạm Văn Tuyến.

Đề tài 2: Nghệ thuật chạm khắc trong chùa Thầy vận dụng vào dạy học phân môn vẽ trang trí ở trường Trung học cơ sở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Học viên: Trương Thị Dung. NHDKH: PGS.TS. Đặng Mai Anh.

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng GV

8h30, ngày 28/9/2018

(thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý di tích lịch sử và văn hóa một hợp phần của khu di tích Tây Yên Tử thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Học viên: Hoàng Thị Hằng. NHDKH: PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương.

Đề tài 2: Bảo tồn và phát huy nghề Tò He truyền thống tại làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Học viên: Bùi Thu Huyền. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

14h00, ngày 28/9/2018

(thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Học viên: Nguyễn Xuân Trí. NHDKH: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

Đề tài 2: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn kịch nói Hải Phòng. Học viên: Trần Việt Tuấn. NHDKH: TS. Nguyễn Thị Thu Hường.

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin

truyền thông và theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

8h30, ngày 01/10/2018 (thứ 2)

Bảo vệ Tiểu luận tổng quan của NCS khóa 4, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học dân ca nghi lễ thờ thần cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc. NCS: Nguyễn Thanh Tiến. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

Thành phần: HĐ theo QĐ và theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm