Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018

14 Tháng Mười 2018

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 16/10/2018

(thứ 3)

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Học viên: Hoàng Thị Huyền. NHDKH: TS. Đỗ Quang Minh.

 

Đề tài 2: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Học viên: Đinh Quang Phong. NHDKH: GS.TS. Bùi Quang Thanh.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

8h30, ngày 17/10/2018

(thứ 4)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Học viên: Vũ Việt Hà. NHDKH: GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

Đề tài 2: Quản lý các câu lạc bộ tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Học viên: Lê Xuân Thủy. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

14h00, ngày 18/10/2018

(thứ 5)

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Văn hóa biển với sự phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Học viên: Đào Văn Vinh. NHDKH: PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi.

 

Đề tài 2: Hầu đồng tại phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Học viên: Nguyễn Ngọc Quang. NHDKH: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

14h00, ngày 19/10/2018

(thứ 6)

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình. Học viên: Ninh Việt Triều. NHDKH: PGS.TS. Hà Thị Hoa.

 

Đề tài 2: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Học viên: Đỗ Khắc Bẩy. NHDKH: GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm