Hoạt động nghiên cứu

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Vũ Thị Việt Hà và Lê Xuân Thủy, k6 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

19 Tháng Mười 2018

                                                                                            BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, Sáng 17/10/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: PGS. TS. Dương Văn Sáu

Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu

Ủy viên: TS. Đỗ Quang Minh

Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Đề tài: Quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Học viên: Vũ Thị Việt Hà

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Lê Hồng Lý


PGS.TS. Dương Văn Sáu (Phản biện 1) nhận xét luận văn
của học viên
Vũ Thị Việt Hà, k6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

Tóm tắt nội dung: Lễ hội thuyền thống Nữ tướng Lê Chân được tổ chức trong 3 ngày từ 7 đến 9/2 (âm lịch) với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong những năm gần đây, lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân đã trở thành một trong những lễ hội tiêu biểu của thành phố Hải Phòng, thực sự đáp ứng nhu cầu giao lưu, như cầu tâm linh, như cầu hưởng thụ và sáng tạo những giá trị truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, trước đây do nhiều yếu tố về điều kiện kinh tế lịch sử, địa lý… lễ hội chỉ tổ chức trong phạm vi, không gian nhỏ hẹp thuộc phường An Biên, quận Lê Chân. Từ năm 2011, với tinh thần trách nhiệm, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, quận Lê Chân đã tổ chức Hội thảo, phục dựng lễ hội với quy mô lớn mở rộng phạm vi tổ chức sang quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Do quy mô rộng lớn nên công tác quản lý được đặt ra một cách cấp thiết. Vì vậy học viên lựa chọn đề tài “Quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng” nhằm góp phần dưa một số giải pháp nâng cao hoạt động quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: GS.TS. Lê Hồng Lý

Phản biện 2: PGS.TS. Dương Văn Sáu

Ủy viên: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh

Đề tài: Quản lý các câu lạc bộ tại trung tâm văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Học viên: Lê Xuân Thủy

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu

 

PGS. TS. Dương Văn Sáu (phản biện 2) nhận xét, góp ý luận văn
của học viên
Lê Xuân Thủy, K6 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

Tóm tắt nội dung: Trong bối cảnh đổi mới của đất nước, năm 2005 Trung tâm Văn hóa Thông tin (VHTT) huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng được đổi tên từ Nhà văn hóa thành Trung tâm Văn hóa Thông tin. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm VHTT đã đạt những kết quả ấn tượng. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại Trung tâm chưa đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, tài chính… để hỗ trợ cho các chương trình hoạt động của các câu lạc bộ. Do vậy, cơ quan quản lý hỗ trợ các câu lạc bộ hoạt động tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đều đang gặp những khó khăn về: nguồn nhân lực, về điều kiện cơ sở vật chất về nguồn kinh phí, về trình độ chuyên môn cho các hoạt động. Để tìm ra các giải pháp khắc phục đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động cho các câu lạc bộ trong thời kỳ mới, học viên lựa chọn đề tài: Quản lý các câu lạc bộ tại trung tâm văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng  nhằm đề xuất một số giải pháp giải pháp phù hợp đối với câu lạc bộ. Trong đó việc đổi mới về quan niệm, phương thức tổ chức quản lý hoạt động các câu lạc bộ tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Thủy Nguyên sẽ đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa của người dân trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi


Học viên Hoàng Vũ Thị Việt Hà và Lê Xuân Thủy, K6 - Chuyên ngành
Quản lý Văn hóa chụp ảnh l
ưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm