Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018

24 Tháng Mười 2018

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 26/10/2018

 

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài: Quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Học viên: Doãn Hoàng Quân. NHDKH: PGS.TS. Võ Quang Trọng.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA