Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018

30 Tháng Mười 2018

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 02/11/2018

(thứ 6)

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 5 và 6, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Xây dựng đời sống văn hóa tại Trung tâm Mỹ thuật, Đài Truyền hình Việt Nam Học viên: Trần Ngọc Ánh. NHDKH: TS. Lê Thị Thu Hiền.

 

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Học viên: Phạm Thị Liên. NHDKH: TS. Nguyễn Thị Lan Hương.

 

Thành phần: HĐ theo QĐ, Phòng Thông tin truyền thông và theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV – LA