Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 03/11 đến ngày 09/12/2018

03 Tháng Mười Hai 2018

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

13h30, ngày 03/12/2018 (Thứ 2)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6, chuyên ngành Quản  lý văn hóa.

 

Đề tài 1:  Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Học viên: Hoàng Đức Tự. NHDKH: TS. Lê Thị Thu Hà.

 

Đề tài 2: Quản lý di tích đền An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Học viên: Mạc Thị Hải Hà. NHDKH: PGS.TS. Lê Quang Vinh.

 

Đề tài 3: Xây dựng đời sống văn hóa công nhân Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Học viên: Bế Thị Thùy Dương NHDKH: PGS. TS. Đào Đăng Phượng.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

8h00, ngày 04/12/2018 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5 và 6, chuyên ngành Quản  lý văn hóa.

 

Đề tài 1:  Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Gắm, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Học viên: Đỗ Thị Thúy Trinh. NHDKH: GS.TS. Trương Quốc Bình.

 

Đề tài 2: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3. Học viên: Nguyễn Văn Hiếu. NHDKH: TS. Đào Hải Triều.

 

Đề tài 3: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền – chùa Thái, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng Học viên: Nguyễn Thị Phương Ngọc. NHDKH: PGS.TS. Bùi Quang Thanh.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm