Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Phạm Ngọc Hưng (K1) - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

28 Tháng Giêng 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 25/01/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 1 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Trương Quốc Bình - Phản biện 1, TS. Nguyễn Văn Cường - Phản biện 2, TS. Mai Quốc Khánh - Ủy viên, TS. Phạm Minh Phong - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

          Học viên: Phạm Ngọc Hưng

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Quách Thị Ngọc An

          Tóm tắt nội dung: Hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa vai trò hỗ trợ cho giáo dục chính khóa, góp phần phát triển, hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh, sinh viên. Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam là bộ môn được Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định đưa vào giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật. Là một giảng viên tham gia giảng dạy ở trường, tác giả nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa đối với môn học này nên đã lựa chọn đề tài “Xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định” để nghiên cứu, xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa cho môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, nâng cao chất lượng giảng dạy Mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

          Xếp loại: Xuất sắc

Học viên Phạm Ngọc Hưng, K1 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm