Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu hình thức dạy học Mỹ thuật cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo”

20 Tháng Hai 2019

BBT 

Sáng ngày 19/02, Hội đồng khoa học tiến hành nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu hình thức dạy học Mỹ thuật cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo” - mã số B2017-GNT-05, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Đình Tuấn. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng cùng các Ủy viên trong Hội đồng Nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Theo Quyết định Hội đồng số 152/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng nghiệm thu khoa học được thành lập gồm các thành viên: GS.TS. Lê Hồng Lý  (Học viện Khoa học Xã hội) - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) - Ủy viên Phản biện, TS.  Quách Thị Ngọc An (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) - Ủy viên phản biện, TS. Nguyễn Ngọc Ân (Công đoàn Giáo dục Việt Nam) - Ủy viên, TS. Nguyễn Văn Cường (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) - Ủy viên, TS. Trần Thị Biển (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) - Ủy viên, PGS.TS. Hà Thị Hoa (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) - Ủy viên, Thư kí.

PGS.TS.  Trần Đình Tuấn - Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo tổng kết đề tài

 Tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Đình Tuấn nêu rõ tính cấp thiết của đề tài, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, mục tiêu và sản phẩm đề tài. Trong các nội dung đó, chủ nhiệm đề tài đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu của đề tài là khảo sát đánh giá thực trạng của hình thức dạy học Mỹ thuật thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo; thiết kế hình thức dạy học Mỹ thuật ở bậc Tiểu học thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học Mỹ thuật bậc tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

GS.TS. Lê Hồng Lý  - Chủ tịch Hội đồng nhận xét về đề tài

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo tổng kết đề tài, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng khoa học lần lượt nhận xét về đề tài và đặt câu hỏi nhóm tác giả. Nhìn chung, đề tài “Nghiên cứu hình thức dạy học Mỹ thuật cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo” được đánh giá là có tính khả thi cao trong ứng dụng tại các trường Tiểu học, nội dung đề tài đạt được tất cả các mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu phù hợp. Bên cạnh đó, các Ủy viên trong Hội đồng khoa học cũng nêu những ý kiến phản biện, đóng góp để nhóm tác giả rút kinh nghiệm hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khoa học, Hội đồng khoa học đã nhất trí thông qua đề tài, nghiệm thu tất cả sản phẩm đề tài, đánh giá đề tài ở mức Đạt.

Các thành viên thực hiện đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Nghiệm thu

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm