Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học ngày 13 tháng 6 năm 2019

11 Tháng Sáu 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 13/6/2018 (Thứ 5)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật trong Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng. Học viên: Hoàng Minh Huệ.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA