Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Trương Thị Toan, K7 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

28 Tháng Sáu 2019

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 24/6/2019, tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

            Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

            Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trần Đức Ngôn - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Phản biện 2, PGS.TS. Đinh Hồng Hải - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên và Thư kí.

            Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

            Học viên: Trương Thị Toan

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức

Học viên Trương Thị Toan trình bày tóm tắt luận văn

Tóm tắt nội dung: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là điều kiện thiết yếu góp phần ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam. Thị trấn Tứ Kỳ nằm ở trung tâm của huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương, được coi là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị lớn nhất của huyện. Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa của thị trấn Tứ Kỳ, tác giả đã chọn đề tài Xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để nghiên cứu.

Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học