Sinh viên tra cứu

Danh sách phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

08 Tháng Bảy 2019

Danh sách phòng thi, số báo danh:

 

T.T

Ngành

Xem chi tiết

 

Chính quy

 

1

Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Âm nhạc Mầm non

Chi tiết

2

Thanh nhạc

Chi tiết

3

Piano

Chi tiết

4

Quản lý văn hóa (N00)

Chi tiết

5

Quản lý văn hóa (R00)

Chi tiết

6

Diễn viên kịch điện ảnh

Chi tiết

7

Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Mỹ thuật Mầm non,  Hội họa, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Quản lý văn hóa, Công nghệ may (H00)

Chi tiết

 

Liên thông

 

1

Sư phạm Mỹ thuật

Chi tiết

2

Sư phạm Âm nhạc

Chi tiết