Tin tức

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW họp công tác tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường học”

15 Tháng Bảy 2019

Để chuẩn bị cho Hội nghi “Nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, ngày 02/7 vừa qua, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành cuộc họp nhằm triển khai các công tác tổ chức Hội nghị, dự kiến tiến hành vào tháng 8 năm 2019.

PGS.TS. Đào Đăng Phượng – Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức Hội nghị.

Hội nghị “Nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường học” được thực hiện theo Quyết định số 518/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP); kế hoạch số 212/KH – BGDĐT ngày 20/3/2019 về Tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo thông tư số 32/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018.

Với mục tiêu đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên Nghệ thuật trong trường phổ thông, thực trạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên âm nhạc, mỹ thuật các trường sư phạm hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã được nêu cụ thể trong Công văn số 2260/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị và là đồng tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, trang trí khánh tiết, đón tiếp đại biểu và giới thiệu chuyên gia viết báo cáo tham luận, phối hợp với chuyên gia tư vấn của ETEP để rà soát và đảm bảo chất lượng chuyên môn của các báo cáo tại Hội nghị.

Với vai trò là một thành viên trong Ban tổ chức Hội nghị theo quyết định 1513/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019, PGS.TS. Đào Đăng Phượng – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đã chỉ đạo các đơn vị trong trường tích cực, khẩn trương thực hiện kế hoạch cho việc tổ chức Hội nghị quan trọng này. Các công tác liên quan đến nội dung, cơ sở vật chất, tài chính, trang thiết bị phục vụ hội nghị đều đã được lên kế hoạch cụ thể, chi tiết; đảm bảo cho hội nghị được diễn ra tốt đẹp.

Hội nghị “Nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường học” được tổ chức tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là một vinh dự sọng cũng là nhiệm vụ quan trọng. Với vị thế là Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật hàng đầu của cả nước và với kinh nghiệm tổ chức các hội thảo, hội nghị lớn về giáo dục nghệ thuật, tin tưởng rằng, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Hội nghị mà lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao cho. 

 Bài và ảnh: Trung tâm TT&ƯDNT