Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Trương Thị Khánh Trang (K4) – Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

02 Tháng Tám 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 29/07/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 4 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

            Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

            Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

            Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Trương Quốc Bình - Phản biện 1, PGS.TS. Lê Văn Tạo - Phản biện 2, TS. Phạm Minh Phong - Ủy viên, TS. Quách Thị Ngọc An - Ủy viên, Thư ký.

            Đề tài: Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong môn Mỹ thuật tại Trường Trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

            Học viên: Trương Thị Khánh Trang

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Ân

            Tóm tắt nội dung: Thực hiện chương trình giáo dục Quốc gia theo hướng tích cực, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, môn Mỹ thuật chú trọng đến giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trở thành những con người có văn hóa thị giác, biết cảm thụ thẩm mỹ, biết tạo ra cái đẹp và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Hiện nay các nhà trường phổ thông phần lớn đã được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng học tập, giáo viên có đam mê với nghề, tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên trong công tác giảng dạy vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Trường Trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nằm trong bối cảnh chung đó. Nhằm đề ra những phương pháp học tập tích cực, nâng cao chất lượng dạy và học môn mỹ thuật tại Trường THCS Đặng Hữu Phổ, tác giả đã chọn đề tài “Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong môn Mỹ thuật tại Trường Trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” để nghiên cứu.

            Xếp loại: Giỏi

Học viên Trương Thị Khánh Trang, K4 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học