Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Đỗ Khánh Tùng (K5) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

09 Tháng Tám 2019

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 06/8/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

            Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Dương Văn Sáu - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh -  Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Văn Cần - Ủy viên, PGS.TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

            Đề tài: Quản lý các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

            Học viên: Đỗ Khánh Tùng

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt nội dung: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là than đá. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với 24 di tích được xếp hạng. Hiện nay thành phố Cẩm Phả đang có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo tồn di tích, để vừa phát triển được kinh tế lại vừa phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, giữ gìn được cảnh quan thiên nhiên. Từ thực tiễn đặt ra tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” để tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các di tích Quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Xếp loại: Xuất sắc

Học viên Đỗ Khánh Tùng, K5 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học