Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên NguyễnThị Kim Phượng (K6) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

09 Tháng Tám 2019

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 05/8/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.   

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Trọng Phượng - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Văn Cần - Phản biện 2, TS. Nguyễn Quang Minh - Ủy viên, TS. DươngThị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

            Đề tài: Quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương

          Học viên: Nguyễn Thị Kim Phượng

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh

            Tóm tắt nội dung: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước xác định rõ trong văn kiện Đại hội Đảng khóa XI. Trong những thành tố làm nên nền văn hóa của dân tộc, văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng. Thư viện Hải Dương với bề dày 60 năm phục vụ bạn đọc đã góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, văn hóa kiến thức đến đông đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra cho thư viện Hải Dương yêu cầu phải đổi mới hoạt động thư viện nói chung và hoạt động quản lý văn hóa đọc nói riêng. Để giải quyết vấn đề trên tác giả đã chọn đề tài “Quản lý văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương” làm luận văn thạc sĩ.

            Xếp loại: Xuất sắc

Học viên Nguyễn Thị Kim Phượng, K6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học