Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/2019

25 Tháng Tám 2019

Ngày

Buổi

Nội dung

Địa điểm

28/8/2019

 (Thứ 4)

Chiều

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý lễ hội đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. HV: Ngô Thị Thu. NHDKH: PGS.TS. Đào Đăng Phượng.

Đề tài 2: Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Đình Nội, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. HV: Hà Ngọc Luyện. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV

29/8/2019

 (Thứ 5)

Chiều

Thảo luận luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Xây dựng đời sống văn hóa ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. HV: Đặng Thị Thanh Tâm. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đề tài 2: Quản lý cụm di tích di tích lịch sử văn hóa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. HV: Bùi Thái Dương. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV