Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/2019

28 Tháng Tám 2019

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

08h30, ngày 30/8/2019

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9, chuyên ngành LL&PPDHAN.

Đề tài 1: Truyền dạy cồng chiêng Giẻ Triêng cho học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Đăk Glei, tỉnh Kom Tom. HV: Võ Thị Ti Na. NHDKH: PGS.TS. Kiều Trung Sơn.

Đề tài 2: Dạy học hát ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến cho giọng nam cao, hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. HV: Trần Bá Thành. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 30/8/2019

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. HV: Lê Thị Kim Ngân. NHDKH: PGS.TS. Đinh Hồng Hải.

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử Địa điểm Nhà máy in tiền tại Đồn điền Chi Nê (1946 - 1947), xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. HV: Bùi Thanh Hường. NHDKH: PGS.TS. Đặng Văn Bài.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn