Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2019

10 Tháng Chín 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h00, ngày 13/9/2019

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

 

Đề tài 1: Dạy học soạn đệm trên đàn phím điện tử ca khúc viết về Tây Nguyên của nhạc sĩ Nguyễn Cường tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai. HV: Hoàng Anh Tuấn. NHDKH: PGS.TS. Trần Hoàng Tiến.

 

Đề tài 2: Dạy học thanh nhạc cho giọng nam trung tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. HV: Nguyễn Việt Cường. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

 

Đề tài 3: Dạy học tập đọc nhạc cho học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Đức Trí, thành phố Đà Nẵng. HV: Ngô Thanh Lâm. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Giảng viên

8h30, ngày 13/9/2019

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. HV: Nguyễn Thị Hương. NHDKH: TS. Đỗ Lan Phương.

 

Đề tài 2: Quản lý di tích đình chùa Hạ Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. HV: Nguyễn Thị Ánh Quyên. NHDKH: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 13/9/2019

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Quản lý hoạt động dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. HV: Nguyễn Thị Minh Huệ. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Văn Cần.

 

Đề tài 2: Quản lý hoạt động phát hành và ph biến phim tại Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Hải Dương. HV: Vũ Thị Quỳnh Anh. NHDKH: PGS.TS. Phan Văn Tú.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn