Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Ánh Quyên (K6, K7) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

16 Tháng Chín 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 13/9/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6, khóa 7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Phản biện 1, TS. Đỗ Lan Phương - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý di tích đình chùa Hạ Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

          Học viên: Nguyễn Thị Ánh Quyên

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - phản biện 1 đọc

nhận xét luận văn của học viên Nguyễn Thị Ánh Quyên

Tóm tắt nội dung: Đình chùa Hạ Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật… đình chùa Hạ Hội chứng tích vật chất xác thực phản ánh sinh động lịch sử lâu đời và truyền thống văn hiến, cách mạng của người dân Tân Lập nói riêng và huyện Đan Phượng nói chung. Trong thời gian qua, công tác quản lý di tích đình chùa Hạ Hội đạt được nhiều thành tựu song vẫn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như công tác quy hoạch, trùng tu di tích, khi thác phát huy giá trị di tích… Để nghiên cứu đề ra những biện pháp quản lý hiệu quả di tích đình chùa Hạ Hội, góp phần vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương, tác giả chọn đề tài “Quản lý di tích đình chùa Hạ Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội”.

          Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Phản biện 2, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

          Học viên: Nguyễn Thị Hương

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Lan Phương

Tóm tắt nội dung: Nghệ thuật múa rối nước truyền thống là một di sản văn hóa phi vật thể, một sáng tạo đặc biệt của người Việt chứa đựng những kỹ năng tài nghệ trong dân gian. Đến nay xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vẫn còn lưu giữ được nghệ thuật múa rối nước song sự quan tâm của khán giả đối với bộ môn nghệ thuật này đã bị suy giảm do tác động của kinh tế thị trường. Để bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật múa rối nước xã Thanh Hải cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di sản, tác giả chọn đề tài  “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương”.

Xếp loại: Xuất sắc

Hai học viên Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Ánh Quyên

 chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học