Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019

07 Tháng Mười 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 09/10/2019

 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 3 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Lễ hội đình làng Niệm Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh. HV: Lê Thanh Lâm. NHDKH: PGS.TS. Đinh Gia Lê.

 

Đề tài 2: Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ ở huyện Việt Yên, Bắc Giang. HV: Nguyễn Văn Huy. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

8h30, ngày 10/10/2019

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

 

Đề tài: Dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non Tuổi Hoa. HV: Phạm Thị Phương Nga. NHDKH: TS. Ngô Thị Nam.

 

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn

14h00, ngày 11/10/2019

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 2, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Đề tài 1: Nghệ thuật chạm khắc đình Hạ Hiệp (Hà Tây) vận dụng vào dạy học phân môn Nặn và tạo dáng cho sinh viên Sư phạm giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. HV: Lâm Thị Ngọc Dung. NHDKH: PGS.TS. Đặng Mai Anh.

 

Đề tài 2: Nghiên cứu nghệ thuật trang trí trên bích họa cổ Ai Cập vận dụng vào dạy học phân môn Vẽ trang trí tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. HV: Trần Thị Thanh Mai. NHDKH: PGS.TS. Trang Thanh Hiền.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

Truyền thông và ƯDNT.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ

Luận văn