Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Nguyễn Thùy Dương và Dương Thị Huyền Trang (K6, K7) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

15 Tháng Mười 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 01/10/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6, khóa 7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Phản biện 1, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Phản biện 2, TS. Nguyễn Thị Trà Vinh - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát kịch Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

          Học viên: Nguyễn Thùy Dương

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Trí Trắc

Tóm tắt nội dung: Phát triển văn hóa nghệ thuật theo phương châm khoa học - dân tộc - đại chúng là định hướng của Đảng và Nhà nước ta. Sau khi ra nhập WTO (năm 2007) nước ta chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường, xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp. Tuy nhiên nhiều tổ chức đơn vị nghệ thuật trong đó có Nhà hát Kịch Hà Nội còn nhiều lúng túng. Sân khấu kịch không còn thu hút được đông đảo khán giả kéo theo nhiều hệ lụy. Nhìn nhận hoạt động thực tế của nhà hát Kịch Hà Nội trong thời gian qua đã đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý. Để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội trong thời gian tới tác giả đã chọn đề tài “Quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát kịch Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Phản biện 1, PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Phản biện 2, PGS.TS. Trần Trí Trắc - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý di tích đình Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

          Học viên: Dương Thị Huyền Trang

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Trà Vinh

Tóm tắt nội dung: Nghị quyết Trung ương Đảng khóa IX nêu rõ: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực phát triển bền vững đất nước. Bởi vậy việc giữ gìn và bảo tồn văn hóa trong đó có di sản văn hóa luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Di tích đình Cầu Đơ là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Trải qua thời gian và tác động của con người di tích đình Cầu Đơ đã bị xuống cấp yêu cầu cần phải tu tạo và có biện pháp quản lý phù hợp. Trên cơ sở đó tác giả đã chọn đề tài “Quản lý di tích đình Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” để nghiên cứu làm rõ thực trạng hoạt động quản lý di tích Cầu Đơ, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý di tích ở đây.

          Xếp loại: Xuất sắc

ư

Hai học viên Nguyễn Thùy Dương và Dương Thị Huyền Trang

 chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm