Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Lê Thanh Lâm và Nguyễn Văn Huy (K7) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

19 Tháng Mười 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 09/10/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Phản biện 1, PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Lễ hội đình làng Niệm Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh

          Học viên: Lê Thanh Lâm

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê

Tóm tắt nội dung: Lễ hội truyền thống là một hiện tượng văn hóa dân gian - tâm linh tổng thể mang tính cộng đồng của người Việt xưa. Lễ hội đình làng Niệm Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh là lễ hội dân gian truyền thống được tổ chức từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, thu hút được đông đảo người dân tham gia. Tuy nhiên trong các nghi lễ của lễ hội có những nghi lễ gây nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên bỏ hay không ví dụ như nghi lễ chém lợn. Để nghiên cứu vấn đề một cách thấu đáo, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo tồn và phát huy lễ hội Niệm Thượng trong giai đoạn hội nhập hiện nay, tác giả đã chọn để tài “Lễ hội đình làng Niệm Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh” làm luận văn nghiên cứu thạc sĩ.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Phản biện 2, PGS.TS. Đinh Gia Lê - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký

          Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ ở huyện Việt Yên, Bắc Giang

          Học viên: Nguyễn Văn Huy

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

Tóm tắt nội dung: Dân ca quan họ là một trong những thể loại dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng, trong đó hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang là cái nôi của quan họ xưa. Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản, đặc biệt là dân ca quan họ UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt “Đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2020”. Trên thực tế, tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Việt Yên nói riêng đã chú trọng và đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên công tác bảo tồn vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế. Để đánh giá đúng thực trạng, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ tác giả đã chọn đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ ở huyện Việt Yên, Bắc Giang” để nghiên cứu.

          Xếp loại: Giỏi

Hai học viên Lê Thanh Lâm và Nguyễn Văn Huy

 chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học