Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Phạm Thị Phương Nga (K5) - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

19 Tháng Mười 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 10/10/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch Hội đồng, TS. Đỗ Thị Minh Chính - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - Phản biện 2, TS. Mai Quốc Khánh - Ủy viên, PGS.TS. Hà Thị Hoa - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại Trường mầm non Tuổi Hoa

          Học viên: Phạm Thị Phương Nga

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thị Nam

          Tóm tắt nội dung: Giáo dục mầm non là một bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Ở trường mầm non, trẻ được làm quen với nhiều nội dung giáo dục trong đó giáo dục âm nhạc là nội dung quan trọng. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ mẫu giáo từ 5-6 tuổi có khả năng hoạt động âm nhạc phát triển hơn cả. Tại trường mầm non Tuổi Hoa việc dạy âm nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn đã được coi trọng tuy nhiên do cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên âm nhạc của nhà trường còn thiếu nên kết quả thu nhận được còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả trong dạy học âm nhạc, tác giả đã chọn đề tài “Dạy học nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại Trường mầm non Tuổi Hoa” để nghiên cứu.

          Xếp loại: Giỏi

Học viên Phạm Thị Phương Nga chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học