Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2020

06 Tháng Năm 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 13.5.2020

(Thứ 4)

Bảo vệ, thảo luận luận văn Thạc sĩ khóa 2 và 4, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Đề tài 1 (Bảo vệ): Nghệ thuật chạm khắc đình Hoàng Xá trong dạy học môn Tạo hình, ngành Sư phạm mầm non, Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình. HV: Nguyễn Thị Thanh Nga. NHDKH: TS. Nguyễn Ngọc Ân.

Đề tài 2 (Bảo vệ): Vận dụng hoạ tiết chạm khắc  hoa lá trong chùa Cổ Lễ vào dạy học môn trang trí tại Trường Tiểu Học Nam Giang, Nam Trực, Nam Định. HV: Nguyễn Tiến Nhấn. NHDKH: TS. Nguyễn Văn Cường.

 

Đề tài 3 (Thảo luận): Họa tiết trang trí Lăng Khải Định trong dạy học "Tạo mẫu trang phục", Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. HV: Trần Việt Hùng. NHDKH: TS. Đỗ Việt Hưng.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời. Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Giảng viên

8h30, ngày 13.5.2020

(Thứ 4)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

 

Đề tài 1: Dạy học ca khúc Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng. HV: Hoàng Bích Huệ. NHDKH: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa.

 

Đề tài 2: Dạy học hát cho học sinh lớp 6 ở trường THCS Tân Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. HV: Hoàng Thị Hồng Nhung. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời. Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 13.5.2020

(Thứ 4)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. HV: Dương Thị Nga. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

Đề tài 2: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Dương. HV: Nguyễn Hải Ngọc. NHDKH: GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời. Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 14.5.2020

(Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại Binh chủng Tăng thiết giáp. HV: Lê Xuân Hiểu. NHDKH: TS. Dương Thị Thu Hà.

 

Đề tài 2: Quản lý khu di tích đền - chùa Nguyên Phi Ỷ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. HV: Hoàng Văn Tùng. NHDKH: GS.TS. Lê Hồng Lý.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời. Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

8h30, ngày 15.5.2020

(Thứ 6)

Bảo vệ, thảo luận luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1 (bảo vệ): Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. HV: Lê Xuân Thắng. NHDKH: TS. Nguyễn Trọng Phượng.

 

Đề tài 2 (Thảo luận): Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghề truyền thống bánh cuốn Thanh Trì tại phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. HV: Cao Thị Thắm. NHDKH: PGS.TS. Đinh Hồng Hải.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời. Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 18.5.2020

(Thứ Hai)

Bảo vệ  luận văn Thạc sĩ khóa 7 và 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Phong tục, tập quán cưới của người Thái ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình dưới góc nhìn quản lý. HV: Lê Đại. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

Đề tài 2: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. HV: Lê Mạnh Hùng. NHDKH: PGS.TS. Hà Thị Hoa.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời. Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn