Lịch bảo vệ

Lịch thảo luận Sau đại học từ 29/6 đến 11/7/2020

02 Tháng Bảy 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 03.7.2020

(Thứ 6)

Thảo luận Thạc sĩ khóa 7 và 9, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của người Bana ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. HV: Lê Trung Kiên. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

Đề tài 2: Chính sách văn hóa đối với nghệ nhân quan họ ở Bắc Ninh. HV:  Đào Thị Liễu. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 03.7.2020

(Thứ 6)

Thảo luận Thạc sĩ khóa 3 và 4, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Đề tài 1: Nghệ thuật điêu khắc chùa Tây Phương trong dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. HV: Nguyễn Minh Tân. NHDKH: PGS.TS. Lê Văn Tạo.

 

Đề tài 2: Vận dụng nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống Thanh Hóa thế kỷ XVII vào dạy học môn trang trí ở trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. HV:  Lê Thị Minh Thư. NHDKH: PGS.TS. Lê Văn Tạo.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Giảng viên

8h30, ngày 6.7.2020

(Thứ 2)

Thảo luận Thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Đề tài 1: Màu sắc trong tranh phong cảnh vùng cao vận dụng vào dạy học môn vẽ tranh tại trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình. HV: Nguyễn Thị Thu Hường. NHDKH: PGS.TS. Quách Thị Ngọc An.

 

Đề tài 2: Nghệ thuật tạo hình của họa sĩ Akira Toriyama và vận dụng vào dạy học ngành thiết kế đồ họa tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. HV:  Vũ Công Thành. NHDKH: TS. Phạm Minh Phong.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn