Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 14/7 đến ngày 19/7/2020

13 Tháng Bảy 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h00, ngày 14.7.2020

(Thứ 3)

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường, Khóa 1 -chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc. NCS: Thái Đình Dũng. NHDKH: PGS.TS. Tạ Quang Đông.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và Truyền thông. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn