Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 26 tháng 7 năm 2020

23 Tháng Bảy 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 30.7.2020

(Thứ 5)

Bảo vệ, xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 8 và khóa 13, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài bảo vệ: Dạy học dân ca H’mông cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở B Mai Châu, Hòa Bình. HV: Sùng Y Dua. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Đề tài xét duyệt: Nâng cao chất lượng dạy học môn Piano cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi tại Trung tâm Nghệ thuật Wing Artist. HV: Hoàng Anh Dương.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và Truyền thông. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn