Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2019

02 Tháng Tám 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 07.8.2020

(Thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 9, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Kiến tạo đời sống văn hóa trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. HV: Đỗ Thị Hà. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

Đề tài 2: Quản lý nhà nước về gia đình ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. HV: Hoàng Vân Phong. NHDKH: TS. Nguyễn Đình Mạnh.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn