Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2019

26 Tháng Tám 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 03.9.2020

 (Thứ 5)

Bảo vệ, xét  duyệt đề cương luận văn khóa 9 và 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài bảo vệ: Chính sách văn hóa đối với nghệ nhân quan họ ở tỉnh Bắc Ninh. HV: Đào Thị Liễu. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đề tài xét duyệt: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca quan họ Bắc Ninh hiện nay. HV: Nguyễn Hữu Duy.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 04.9.2020

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý di tích quốc gia chùa Thanh Mai, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. HV: Nguyễn Minh Thắng. NHDKH: TS. Phạm Ngọc Dũng.

Đề tài 2: Quản lý đền thờ Nguyễn Trãi trong quần thể khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Hải Dương. HV: Vũ Đại Dương. NHDKH: GS.TS. Bùi Quang Thanh.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn