Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020

31 Tháng Tám 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 07.9.2020

 (Thứ 2)

Bảo vệ luận văn khóa 7 và 9, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của người Bana ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. HV: Lê Trung Kiên. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

Đề tài 2: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phương Độ, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. HV: Nguyễn Công Khôi. NHDKH: TS. Phạm Ngọc Dũng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

8h30, ngày 08.9.2020

 (Thứ 3)

Bảo vệ Tiểu luận tổng quan NCS khóa 3, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Truyền dạy âm nhạc dân gian Ba Na, Chăm H’roi, Ê Đê cho học sinh một số trường dân tộc nội trú tại tỉnh Phú Yên. NCS: Trần Thị Hồng Vân.

 NHDKH: 1. PGS. TS. Phạm Tú Hương

                   2. PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 08.9.2020

 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn khóa 6, xét duyệt đề cương luận văn khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài bảo vệ: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Dương. HV: Nguyễn Hải Ngọc. NHDKH: GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

Đề tài xét  duyệt: Quản lý hoạt động các câu lạc bộ hát Xẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. HV: Nguyễn Thị Lệ  Quyên.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn