Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020

16 Tháng Chín 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 22.9.2020

 (Thứ 3)

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 2 và 5, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

Đề tài 1: Nghệ thuật trang trí “Lăng Khải Định” trong dạy học Tạo mẫu trang phục, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. HV: Trần Việt Hùng. NHDKH: TS. Đỗ Việt Hưng.

Đề tài 2: Vận dụng nghệ thuật tạo hình trong tranh phong cảnh vùng cao giai đoạn 2000-2015 vào dạy học phân môn Vẽ tranh tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình. HV: Nguyễn Thị Thu Hường. NHDKH: PGS.TS. Quách Thị Ngọc An.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và Truyền thông. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn