Tin tức

NUAE vinh dự được cử đại biểu tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

25 Tháng Mười Một 2021

Ngày 24/11/2021, tại Hội trường Diên Hồng - Tòa nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác văn hóa.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Tham dự Hội nghị có khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu với hơn 150 tham luận, được kết nối trực tuyến từ Hội trường Diên Hồng đến các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Dự Hội nghị, về phía Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có PGS.TS. Đào Đăng Phượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, giảng viên khoa Văn hóa Nghệ thuật.