Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn trực tuyến của học viên Ngô Quốc Văn (K10) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

23 Tháng Mười Một 2021

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chiều ngày 22/11/2021, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hoá cho học viên Ngô Quốc Văn bằng hình thức trực tuyến.

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

 Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Phản biện 1, PGS.TS. Trần Đức Ngôn - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

Đề tài: Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng

Học viên: Ngô Quốc Văn

Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt nội dung: Trong những năm qua việc thực hiện công tác Tuyên truyền cổ động và triển lãm là một trong những phương tiện, công cụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa trên mặt trận tuyên truyền, đây là thế mạnh đối với ngành Văn hóa nói chung và của Trung tâm VH-ĐA thành phố Đà Nẵng nói riêng. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng; sự định hướng tuyên truyền từ Cục Văn hóa cơ sở; Ban Tuyên giáo thành ủy Đà Nẵng. Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH-TT) đã từng bước đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên truyền cổ động và triển lãm. Qua đó, đã góp phần phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Đà Nẵng, cùng với sự phát triển của Trung tâm qua từng giai đoạn khác nhau.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ:

TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký Hội đồng đọc hồ sơ khoa học của học viên

Ngô Quốc  Văn

Học viên Ngô Quốc Văn trình bày tóm tắt luận văn trước Hội đồng bằng hình thức

trực tuyến