Tin tức – Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

02 Tháng Hai 2018

BBT

 

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 23/01/2018, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Phạm Huy Hường và Nguyễn Văn Phúc - khóa I, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

       Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Xuân Nghị; PGS.TS. Lê Bá Dũng; TS. Đặng Thị Phong Lan, PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

       Đề tài: Dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở trường CĐSP Nghệ An

       Học viên: Đoàn Thị Nga

       Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

       Tóm tắt nội dung: Từ những nghiên cứu về thực trạng dạy và học, chương trình, giáo trình nhằm tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Mỹ thuật nói chung và dạy học Bố cục chất liệu sơn dầu nói riêng cho sinh viên Trường CĐSP Nghệ An thông qua môn Bố cục khi ra trường và trong quá trình công tác sau này.

       Xếp loại: Giỏi

 

       Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Xuân Nghị; PGS.TS. Lê Bá Dũng; TS. Đặng Thị Phong Lan, PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

       Đề tài: Dạy học môn phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình tại trường Trung cấp SP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội.

       Học viên: Nguyễn Hồng Hạnh

       Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

       Tóm tắt nội dung: Từ những nghiên cứu về thực trạng dạy và học cho trẻ Mầm non, từ đó đưa ra các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình tại trường Trung cấp SP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội.

       Xếp loại: Giỏi

 

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm