Cơ cấu tổ chức

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Địa chỉ: Khu nhà B, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.38546517

E-mail: khoamythuat@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/thuan.jpg

ThS. Nguyễn Thị May

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

                              chuyên ngành Hội họa

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa – Phụ trách khoa

- Email: mayduc42d@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhcocau/hoangtran.jpg

 

 

 

ThS. Nguyễn Huy Trung

- Trình độ C/môn: GVC. Thạc sĩ Mỹ thuật

                              chuyên ngành Hội họa

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- Email: nguyentrung2464@yahoo.com.vn  

 

TS. Nguyễn Văn Cường

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- E-mail: nguyencuong7676@gmail.com

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Sư phạm Mỹ thuật (SPMT) là khoa có bề dày truyền thống, gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành 45 năm của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Được thành lập từ năm 1970, Khoa Sư phạm Mỹ thuật đã từng mang những tên gọi khác nhau: Hệ Hội họa (1970 - 1980), Khoa Hội họa (1980 - 2000), Khoa Mỹ thuật (2000 - 2006) và tới tháng 5/2006, đổi tên thành Khoa Sư phạm Mỹ thuật khi Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Từ khi thành lập đến nay, Khoa SPMT đã đào tạo 45 khóa sinh viên hệ CĐSP, 10 khóa sinh viên hệ ĐH SPMT và 03 khóa sinh viên hệ Hội họa 01 khóa sinh viên hệ ĐHSPMT Mầm non. Trong số hàng vạn sinh viên đã ra trường là những thầy, cô giáo giảng dạy mỹ thuật tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Đến nay, nhiều sinh viên của trường đã trưởng thành và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Nhiều người trong số họ hiện nay đã trở thành giảng viên Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Mỹ thuật, là cán bộ, giáo viên cốt cán của các địa phương trong cả nước.   

Khoa Sư phạm Mỹ thuật luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội. Khoa đã biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ hoạt động dạy và học như: Hình họa, Trang trí, Bố cục chất liệu, Ký họa…, Tài liệu phục vụ cho các dự án quốc gia về giáo dục Mỹ thuật như Dự án phát triển Giáo viên THCS, Dự án Việt Bỉ “Dạy và Học tích cực”, Dự án Đan Mạch “Hỗ trợ Phương pháp dạy học Mỹ thuật cấp Tiểu học”, Dự án VNEN- Columbia “Mô hình trường Tiểu học mới”, "Nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên Âm nhạc Mỹ thuật trong các trường tiểu học tham gia SEQAP ”… Bên cạnh đó Khoa SPMT đã xây dựng được một số chương trình với nội dung đào tạo như: Chương trình đào tạo ngắn hạn ngành Mỹ thuật; Chương trình học nâng cao các môn: Sơn dầu, Sơn mài, Khắc gỗ, Lụa...; Chương trình bồi dưỡng giáo viên Mỹ thuật. Các chương trình trên đã được triển khai và ứng dụng đạt kết quả tốt …

http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/mt1.jpg
Cán bộ, Giảng viên Khoa SPMT (năm 2009) 

Đặt nền móng đầu tiên cho sự trưởng thành và phát triển của khoa SPMT ngày nay chính là các thế hệ những nghệ sĩ, họa sĩ, nhà giáo ưu tú, nhà sư phạm hàng đầu đã có những đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường như: NGƯT- Họa sĩ Triệu Khắc Lễ, nhiều nhà giáo - họa sĩ khác như: Trịnh Thiệp, Phạm Hảo, Xuân Thảo, Phạm Viết Hồng Lam, Tạ Phương Thảo, Đào Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hiên, Lê Thị Chuyên, Vũ Kim Quyên, Phạm Thị Chỉnh, Trần Công Phú, Trần Thị Cải, Đặng Xuân Cường, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Mai Thanh, Trần Thị Bích Huệ, … Các thế hệ giảng viên trẻ ngày nay cũng đã và đang tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Nghệ thuật của Khoa SPMT và Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

      http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/mt2.jpg
Giảng viên và cán bộ Khoa Sư phạm Mỹ thuật (năm 2013)

Khoa Sư phạm Mỹ thuật luôn quan tâm tới việc nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên. Hiện nay, Khoa có 17 thạc sĩ, tỷ lệ giảng viên đã được đào tạo sau đại học là 100%, trong đó có 04 Giảng viên chính.  Giảng viên của khoa tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Nhà trường. Hàng năm, hầu hết các giảng viên đăng ký giờ dạy tốt. Nhiều giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường, cấp Bộ.

Kế thừa những thành tích đã đạt được trong 45 năm qua, Khoa Sư phạm Mỹ thuật đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình trong công tác đào tạo giáo viên Mỹ thuật cho các trường phổ thông trong cả nước.

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục Mỹ thuật, ngành Hội hoạ theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.

2. Nhiệm vụ:

* Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Mỹ thuật Mầm non, Sư phạm mỹ thuật liên thông chính quy và ngành Hội họa ở các trình độ: đại học, sau đại học.

- Đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường.

- Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

* Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Sư phạm mỹ thuật.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

* Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

* Quản lý người học:

- Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/học viên.

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/học viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên/học viên tham quan thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.   

II. Phân công nhiệm vụ

A. Ban chủ nhiệm khoa và chuyên viên văn phòng

1. Nguyễn Thị May

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó Trưởng Khoa – Phụ trách khoa

E-mail:  mayduc42d@gmail.com

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ hoạt động của khoa SPMT và trực tiếp đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Công tác chính trị tư tưởng

- Công tác đào tạo chuyên môn

- Công tác thi đua khen thưởng

- Phụ trách đào tạo liên kết

2. Nguyễn Huy Trung

Trình độ C/môn: GVC. Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mail: nguyentrung2464@yahoo.com.vn

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Quản lí trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất

- Phụ trách công tác học sinh sinh viên/Cố vấn học tập/Tư vấn tuyển sinh

- Phụ trách Thực tập SP, Thực tế Chuyên môn

- Làm thời khóa biểu

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

3. Nguyễn Văn Cường

Trình độ C/môn: Tiến sỹ Văn hóa học; Thạc sỹ Mỹ thuật

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

Email:nguyencuong7676@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về những công việc sau:

- Phụ trách công tác NCKH của khoa

- Phụ trách công tác bồi dưỡng, ngoại khóa của khoa

- Phụ trách công tác hành chính và văn phòng khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

4. Trần Anh Hoàng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật

Chức danh: Chuyên viên văn phòng

E-mail: trananhhoangspmt@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

+ Phụ trách khối đào tạo liên kết.

+ Quản lí điểm đào tạo liên kết

+ Cố vấn học tập

+ Phụ trách tổng hợp định biên giờ dạy và định biên mẫu

+ Thực hiện công tác Thực tế, Thực tập

+ Thực hiện công tác Tư vấn tuyển sinh

+ Lưu trữ công văn, văn bản Đào tạo liên kết

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCN khoa giao

5. Lê Hồng Thao

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

E-mail:hongthaospnt@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước ban chủ nhiệm khoa về công tác văn phòng, cụ thể:

+  Lưu trữ công văn.

+ Phụ trách khối Đại học, Đại học Liên thông SPMT chính quy, ĐH Hội họa

+ Cộng giờ giảng viên lên lớp (sổ theo dõi giảng viên lên lớp)

+ Quản lí sổ theo dõi lên lớp của giảng viên

+ Theo dõi nâng lương của cán bộ, giáo viên trong khoa

+ Thực hiện tổng hợp công tác Thi đua của Khoa

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm khoa giao.

6. Nguyễn Văn Lanh

Trình độ C/môn: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật, Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

E-mail: lanhtuyenquang@gmai.com

- Chịu trách nhiệm trước ban chủ nhiệm khoa về công tác văn phòng, cụ thể:

+  Giao, nhận công văn/cập nhật lịch Trường

+  Chấm công, phân loại lao động

+  Quản lý tài sản của khoa, kho mẫu

+ Quản lí trang thiết bị của khoa

+ Phụ trách Sinh viên

+  Thống kê sinh viên nghỉ học

+  Thanh toán mẫu vẽ, ký hợp đồng mẫu

+  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm khoa giao.

B. Tổ bộ môn Hình họa

1. Lê Thị Kim Liên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó Trưởng - Phụ trách Bộ môn Hình họa

E-mail: lelien8668@gmail.com   

     Phụ trách chung công việc của tổ, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của tổ:

- Lập kế hoạch giảng dạy,làm định biên và phân công lịch dạy cho các thành viên trong tổ theo kì và năm học.

- Tổ chức triển khai kế hoạch thi học phần, ra đề thi, phân công chấm thi HP, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học của bộ môn.

- Chủ trì các cuộc hội thảo cémina cấp tổ.

- Dự trù mẫu vẽ, làm tổng kết điểm và lưu trữ điểm.

- Phụ trách công tác dự giờ của tổ

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học trong tổ.

- Lập kế hoạch dự giờ, duyệt giáo án, phân công lịch dự giờ

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm giảng dạy hoàn thiện hồ sơ dự giờ

- Lập kế hoạch thi đua, đăng kí triển khai công tác thi đua.

-  Cộng giờ dạy hàng tháng trong sổ lên lớp của mỗi giảng viên

- Thực hiện quy chế lưu bài học phần của tổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

2. Nguyễn Quang Hải

Trình độ C/môn: NGƯT, GVC, Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

E-mail: nguyenquanhai@spnttw.edu.vn
             
quanghaihn@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

3. Nguyễn Quang Minh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

E-mail: nguyenquangminh1970@yahoo.com 

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

4. Nguyễn Tú Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

E-mail: nguyentuanh_mt@yahoo.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

5. Hoàng Đức Dũng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

E-mail: hoangducdzung@yahoo.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

6. Nguyễn Hoàng Tùng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: nguyenhoangtung8558@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

7. Đinh Tiến Hiếu

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

E-maildinhtienhieu62@yahoo.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

8. Phan Văn Hùng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mailphanhung_lada1972@yahoo.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

C. Tổ bộ môn Trang trí

1. Vũ Thị Kim Vân

Trình độ C/môn: GVC. Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó Trưởng - Phụ trách Bộ môn Trang trí

E-mail: vuthikimvanspmt@gmail.com

     Phụ trách chung công việc của tổ, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của tổ:

- Lập kế hoạch giảng dạy, làm định biên và phân công lịch dạy cho các thành viên trong tổ theo kì và năm học.

- Tổ chức triển khai kế hoạch thi học phần, ra đề thi, phân công chấm thi HP, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học của bộ môn.

- Chủ trì các cuộc hội thảo cémina cấp tổ.

- Làm tổng kết điểm và lưu trữ điểm.

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học trong tổ.

- Thực hiện quy chế lưu bài học phần của tổ

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

2. Nguyễn Thị Hà Hoa

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó trưởng Bộ môn Trang trí

E-mail: hahoa3003@gmail.com   

        Phụ trách giúp Trưởng bộ môn, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của tổ:

- Phụ trách công tác dự giờ của tổ

- Lập kế hoạch dự giờ, duyệt giáo án, phân công lịch dự giờ

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm giảng dạy hoàn thiện hồ sơ dự giờ

- Lập kế hoạch thi đua, đăng kít riển khai công tác thi đua.

- Chịu trách nhiệm công việc của tổ bộ môn khi Trưởngbộ môn giao

- Cộng giờ dạy hàng tháng trong sổ lên lớp của mỗi giảng viên

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

3. Nguyễn Thị Trang Ngà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên bộ môn Lý luận Mỹ thuật

E-mailtrangnga75@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

4. Nguyễn Tuấn Cường

Trình độ C/môn: GVC - Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: cuongnt402@yahoo.com.vn

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

5. Chu Hoàng Trung

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: chuhoangtrung5164@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

6. Nguyễn Quang Huy

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: huynguyen7172@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

7. Tạ Đình Thi

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: thinga72@yahoo.com.vn

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

8. Nguyễn Thị Huyền

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: nguyenthihuyen75@yahoo.com.vn

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

9. Lưu Thị Hồng Điểm

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: luudiem0873@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

10. Chu Thị Hương Thu

Trình độ C/môn: ThS Mỹ thuật chuyên ngành LL&PP DHBMMT

Chức danh: Giảng viên

E-mailchuhuongthu@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

......................................

D. Tổ bộ môn Lý luận

1. Đào Thị Thuý Anh

Trình độ C/môn: Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nghệ thuật học ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Chức danh: Trưởng bộ môn Lý luận

E-mail: thuyanh.mt@gmail.com

          Phụ trách chung công việc của tổ, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của tổ:

- Lập kế hoạch giảng dạy, làm định biên và phân công lịch dạy cho các thành viên trong tổ theo kì và năm học.

- Tổ chức triển khai kế hoạch thi học phần, ra đề thi, phân công chấm thi HP, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học của bộ môn.

- Chủ trì các cuộc hội thảo cémina cấp tổ.

- Làm tổng kết điểm và lưu trữ điểm.

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học trong tổ.

- Thực hiện quy chế lưu bài học phần của tổ

- Phụ trách và triển khai công tác NCKH, Khóa luận tốt nghiệp của SV

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

2. Trần Thị Vân

Trình độ C/môn:  Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa; Học nghiên cứu sinh phương pháp dạy học Trường ĐHQGHN

Chức danh: Phó trưởng bộ môn Lý luận

E-mail: tranvan150976@gmail.com

Phụ trách giúp Trưởng bộ môn, chịu trách nhiệm trước BCN về các công việc của tổ:

- Phụ trách công tác dự giờ của tổ

- Lập kế hoạch dự giờ, duyệt giáo án, phân công lịch dự giờ

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm giảng dạy hoàn thiện hồ sơ dự giờ

- Lập kế hoạch thi đua, đăng kí triển khai công tác thi đua.

- Chịu trách nhiệm công việc của tổ bộ môn khi Trưởng bộ môn giao

-  Cộng giờ dạy hàng tháng trong sổ lên lớp của mỗi giảng viên

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

3. Vũ Hạnh Chi

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mailvuhanhchi@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

4. Nguyễn Minh Tân

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật (Đang học cao học)

E-mail: tantan0171@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

5. Trang Tố Uyên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học,Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình; chuyên ngành Hội họa

E-mail: trangtouyenart@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

6. Nguyễn Thị Giang

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

E-mailgiang15192@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc sau:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm