Cơ cấu tổ chức

Khoa Sư phạm Âm nhạc

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC

 

             Địa chỉ: Nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                   Điện thoại văn phòng: 024. 38546521         

 

 

Lê Vinh Hưng

Trình độ C/môn: Tiến sĩ

Chức danh: Trưởng khoa

Email: levinhhung@spnttw.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trình độ C/môn: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email: hangtcspnttw@gmail.com

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/hoanglan.JPG

ThS. Ngô Thị Việt Anh

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn hóa học, NCS

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email: vietanhor@gmail.com

 

 

 

 

  

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Được thành lập từ năm 1970, Sư phạm Âm nhạc là một trong hai khoa giàu truyền thống nhất của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Trước đây, khoa Sư phạm Âm nhạc được mang tên là khoa Âm nhạc.

Năm 2006, khi Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Họa Trung ương được nâng cấp lên thành Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, khoa Âm nhạc đã đổi tên thành khoa Sư phạm Âm nhạc với chức năng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành sư phạm âm nhạc.

Năm 2009, trước đòi hỏi thực tế về sự phát triển của Trường, Đảng uỷ và Ban Giám hiệu đã thống nhất thành lập thêm Khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ từ Khoa Sư phạm Âm nhạc. Tiếp sau đó, năm 2014, Khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ lại được tách thành 02 khoa là: Khoa Thanh nhạc, Khoa Nhạc cụ.

Sau 10 năm Khoa Nhạc cụ hoạt động độc lập, tháng 8 năm 2019, Khoa Nhạc cụ lại được Nhà trường sáp nhập trở lại Khoa Sư phạm Âm nhạc.

Từ khi thành lập cho đến nay, Khoa Sư phạm Âm nhạc đã thực hiện đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn sinh viên ở các trình độ cao đẳng, đại học. Các sinh viên ra trường khi trở thành những thầy, cô giáo giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông, trường Văn hóa nghệ thuật, trường trung cấp, cao đẳng và đại học; hay trở thành các diễn viên của các đoàn nghệ thuật, các cán bộ văn hóa... đều phát huy được năng lực chuyên môn và phẩm chất sư phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào công tác giáo dục thẩm mỹ cũng như sự nghiệp trồng người của đất nước.  

Khoa Sư phạm Âm nhạc luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên... Những thành tích của khoa đạt được là nhờ có sự nỗ lực và công lao của nhiều thế hệ thầy cô giáo, có sự đóng góp của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, các nhà sư phạm âm nhạc đầu ngành như: NS.Tô Vũ, NS. Hồng Đăng, NS. Phạm Ngữ, NS. Hoàng Lân, NS. Đào Ngọc Dung, NS. Nguyễn Phú Đắc, NS. Đỗ Hải Lễ, NS. Nguyễn Đắc Quỳnh, NS.Trịnh Tuấn, Nhà giáo Lan Hương, Nghệ sĩ Phan Huấn, NSƯT Trần Quang Phác, NS.Lê Đình Chiển, Nhà giáo Nguyễn Văn Chương, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai, Nhà giáo Phạm Thanh Phương, Nhà giáo Nguyễn Ngọc Mai...

Khoa Sư phạm Âm nhạc hiện nay có tổng số 45 cán bộ, giảng viên trong đó có 02 giảng viên đạt trình độ tiến sĩ, 37 giảng viên trình độ Thạc sĩ, 03 giảng viên trình độ cử nhân và 03 chuyên viên văn phòng (01 trình độ thạc sĩ và 02 trình độ cử nhân).  Ngoài lực lượng giảng viên cơ hữu, hàng năm, khoa Sư phạm Âm nhạc còn mời nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ làm cộng tác viên giảng dạy chuyên môn như PGS.TS. Vũ Nhật Thăng, GS.TSKH. Phạm Lê Hòa, TS. Ngô Thị Nam, PGS.TS. Nguyễn Thế Tuân, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị, NSƯT Xuân Vinh...

Hiện Khoa đang đảm nhận giảng dạy các bộ môn: Lý thuyết âm nhạc, Ký – xướng âm, Lịch sử âm nhạc, Phân tích tác phẩm, Hòa thanh, Phức điệu, Giới thiệu nhạc cụ, Âm nhạc Việt Nam, Chuyển soạn cho hợp xướng, Sáng tác âm nhạc, Phương pháp dạy học âm nhạc, Hát hợp xướng, Chỉ huy Hợp xướng, Dàn dựng chương trình Âm nhạc tổng hợp, Múa, Mỹ học, Nghệ thuật học, Nhạc cụ…

Với những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên,  khoa Sư phạm Âm nhạc đã nhận được những sự ghi nhận xứng đáng từ những đóng góp của Khoa trong sự nghiệp đào tạo giáo viên âm nhạc cho cả nước. Khoa Sư phạm Âm nhạc luôn được đánh giá là một tập thể lao động xuất sắc. Tập thể và nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa Sư phạm Âm nhạc đã được tặng thưởng các Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của các Tỉnh, Thành trên cả nước và của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

Kế thừa truyền thống gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học; tăng cường công tác quản lý và giáo dục sinh viên... để khẳng định thương hiệu của mình trong công tác đào tạo giáo viên âm nhạc, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học và những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

I. Chức năng:  Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Sư phạm Âm nhạc theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

II. Nhiệm vụ

a. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc có trình độ: đại học, sau đại học.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do Khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

- Đào tạo liên kết với các đơn vị bên ngoài nhà trường.

b. Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Âm nhạc.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên/ học viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án, chương trình hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sư phạm Âm nhạc.

c. Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

d. Quản lý người học:

- Quản lý quá trình học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/ học viên.

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/ học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/ học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/ học viên theo quy định. – Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức cho sinh viên/ học viên tham quan thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công

 

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

1.Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Lê Vinh Hưng

Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Phó Trưởng khoa

3

Ngô Thị Việt Anh

Thạc sĩ Văn hóa học

Phó Trưởng khoa

2. Văn phòng khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Đỗ Thị Huyền

Cử nhân kế toán

Chuyên viên

2

Đào Văn Thực

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Chuyên viên

3

Nguyễn Thị Thúy

Cử nhân kế toán

Chuyên viên

3.Tổ chuyên môn

3.1Tổ Kiến thức âm nhạc cơ bản

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Phạm Hoàng Trung

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn

 

Phạm Bá Sản

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Phó trưởng bộ môn

2

Nguyễn Thị Phương Mai

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

3

Mai Linh Chi

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

4

Nghiêm Hồng Hà

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

5

Phạm Thu Hường

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

6

Trần Thị Thanh Hương

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

7

Nguyễn Khải

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

8

Lại Hồng Phong

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

9

Nguyễn Thị Thu Trang

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

10

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu

Giảng viên

11

Phạm Xuân Danh

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

12

Đoàn Thị Thu Hà

Thạc sĩ Văn hóa học

Giảng viên

13

Nguyễn Đức Linh

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

14

Phạm Xuân Cảnh

Cử nhân Lý luận âm nhạc

Giảng viên

15

Vũ Thị Kim Thu

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

16

Khuất Duy Nhã

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

17

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

18

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

19

Nguyễn Hồng Trang

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

3.2 Tổ nhạc cụ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Đào Văn Kiên

Thạc sĩ Biểu diễn Acordeon

Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn

2

Trần Quốc Thùy

Thạc sĩ Biểu diễn Acordeon

Phó trưởng bộ môn

3

Phạm Hồng Phương

Thạc sĩ Văn hóa học

Giảng viên

5

Lương Diệu Ánh

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

6

Nguyễn Nguyệt Cầm

Thạc sĩ Văn hóa học

Giảng viên

7

Lương Đức Giang

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

8

Bùi Thị Diệu Minh

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

9

Nguyễn Tất Sáng 

Cử nhân Lý luận Âm nhạc

Giảng viên

10

Đặng Thái Sơn

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

11

Vũ Ngọc Sơn

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

12

Nguyễn Quang Tùng

Thạc sĩ Sư phạm biểu diễn

Giảng viên

13

Trần Thị Bích Thủy

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

14

Đoàn Anh Vũ

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Giảng viên

15

Cù Thị Minh Giang

Thạc sĩ Văn hóa học

Giảng viên

16

Hà Tân Mùi

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

17

Nguyễn Thị Thu Hương

Thạc sĩ Quản lý Văn hoá

Giảng viên

18

Vũ Thanh Xuân

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

19

Dương Vũ Bình Minh

Thạc sĩ LL&PPDHAN

Giảng viên

20

Vũ Thị Thùy Linh

Cử nhân Chỉ huy Hợp xướng

Giảng viên

4. Phân công nhiệm vụ

  1. TS. Lê Vinh Hưng

Trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học

Chức danh: Trưởng khoa

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tất cả các hoạt động và công tác chuyên môn của Khoa

Email: levinhhung@spnttw.edu.vn

2. TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Chức danh: Phó Trưởng khoa

- Phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi đua khen thưởng; Hoạt động đào tạo liên kết ngoài trường;

- Giảng dạy chuyên môn;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

Email: hangtcspnttw@gmail.com

3. ThS. Ngô Thị Việt Anh – Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Phó trưởng khoa

- Phụ trách hồ sơ giảng dạy của giảng viên (Tiến trình giảng dạy, tập bài giảng, đề cương chi tiết,..); làm định biên, thời khóa biểu, phân công giảng dạy và kế hoạch dự giờ;

- Phối hợp với cố vấn học tập làm công tác quản lý sinh viên, kế hoạch thực tập của sinh viên;

- Giảng dạy chuyên môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Email: vietanhorg@gmail.com

4. ThS Phạm Hoàng Trung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Chức danh: Phó Trưởng bộ môn Kiến thức âm nhạc cơ bản -Phụ trách bộ môn

Email: trungchihuy@yahoo.com

5. Phạm Bá Sản

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PP dạy học Âm nhạc

Chức danh: Phó Trưởng bộ môn Kiến thức âm nhạc cơ bản

Email: binmix89@gmail.com

6. Đào Văn Kiên 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Biểu diễn Acordeon

Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn Nhạc cụ -Phụ trách bộ môn

Email: Daokien1973@gmail.com

7. Trần Quốc Thùy

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Biểu diễn Acordeon

Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn Nhạc cụ

Email: Jsquocthuy@gmail.com

8. Đỗ Thị Huyền

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Kế toán

Chức danh: Chuyên viên văn phòng khoa

- Trực văn phòng khoa

- Theo dõi công tác giảng dạy của giảng viên;

- Đảm nhiệm công tác văn phòng (tiếp nhận văn bản đi & đến)

- Công tác cố vấn học tập: Hàng tháng chốt sổ, báo cáo nộp Phòng Đào tạo;

- Chấm công, phân loại lao động; làm công tác thi đua khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Email: ngocdoanh3885@gmail.com

9. ThS. Đào Văn Thực

Trình độ: Thạc sĩ LL&PPDHAN

Chức danh: Chuyên viên văn phòng khoa

- Trực văn phòng khoa

- Giao nhận văn bản, soạn thảo văn bản;

- Đảm nhiệm công tác cơ sở vật chất, bảo quản tài sản của Khoa (đề xuất bảo dưỡng, thay thế cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu dạy học);

- Theo dõi học tập của sinh viên, tham gia xét điều kiện của sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Email: q@gmail.com

10. Nguyễn Thị Thúy

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Kế toán

Chức danh: Chuyên viên văn phòng khoa

- Trực văn phòng khoa

- Trực văn phòng khoa, theo dõi công tác giảng dạy của giảng viên (hồ sơ giảng dạy, tiến trình, …);

- Nhập điểm cho sinh viên trong và ngoài trường; làm bảng  diểm cá nhân cho sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Email: thuytcspnttw@gmail.com

11. ThS Nguyễn Thị Phương Mai

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: Giảng viên

Email: phuongwmai@gmail.com

12. ThS Mai Linh Chi

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: Giảng viên

Email: mailinhchi@gmail.com

13. ThS Nghiêm Thị Hồng Hà

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: Giảng viên

Email: nghiemhongha@yahoo.com

14. ThS Phạm Thu Hường

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: Giảng viên

Email: huongpham7678@gmail.com

15. ThS Trần Thị Thanh Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: Giảng viên

Email: thanhhuongspan@gmail.com

16. ThS Nguyễn Khải

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: khaispnt@gmail.com

17. ThS Lại Hồng Phong

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: laihongphong@yahoo.com

18. ThS Nguyễn Thị Thu Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: Giảng viên

Email: thutrangnt79@gmail.com               

19. ThS Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu

Chức danh: Giảng viên

Email: conmeoluoi1@yahoo.com

20. ThS. Phạm Xuân Danh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: congdanhnvhn@gmail.com

21. ThS Đoàn Thị Thu Hà

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Giảng viên

Emal: doanthuha10@gmail.com

22. ThS Nguyễn Đức Linh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: duclinh8878@gmail.com

23. CN Phạm Xuân Cảnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: phamxuancanh.25@yahoo.com

24. ThS Vũ Thị Kim Thu

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: Giảng viên

Email: thuvkt2010@yahoo.com

25. ThS Khuất Duy Nhã

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Sáng tác)

Chức danh: Giảng viên

Email: khuatduynha@gmail.com

26. ThS Nguyễn Thị Lệ Huyền

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: lehuyen.violinist@gmail.com

27. ThS Nguyễn Thành Vinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Sáng tác)

Chức danh: Giảng viên

Email: thanhvinhspnttw@gmail.com

28. ThS Nguyễn Hồng Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: Giảng viên

Email: hongtrang_piano@yahoo.com.vn

29. Phạm Hồng Phương 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Giảng viên

Email: Phamhongphuong@spnttw.edu.vn

 30. Lương Diệu Ánh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Chức danh: giảng viên

Email: Anhluongdieu@gmail.com

 31. Nguyễn Nguyệt Cầm

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: giảng viên

Email: nguyetcamhanoi@yahoo.com
 32. Cù Thị Minh Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: giảng viên

Email: cuminhgiang123@gmail.com

33. Lương Đức Giang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PP dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email:

34. Hà Tân Mùi 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PP dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: miamia4477@gmail.com

 35. Bùi Thị Diệu Minh  

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận).

Chức danh: Giảng viên

Email:

36. Nguyễn Tất Sáng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận âm nhạc.

Chức danh: Giảng viên

Email: tatsangnguyen@gmail.com

37. Đặng Thái Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PP dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: Dangthaison.dhspnttw@gmail.com

38. Vũ Ngọc Sơn 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PP dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: sonvu81@yahoo.com

39. Nguyễn Quang Tùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm biểu diễn Ghita

Chức danh: giảng viên

Email: meo_1309@yahoo.com

40.Trần Thị Bích Thủy 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PP dạy học Âm nhạc

Chức danh: giảng viên

Email: bichthuytran85@gmail.com

41. Đoàn Anh Vũ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc (chuyên ngành: Lý luận)

Email: domino_zion@yahoo.com

42. Vũ Thanh Xuân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PP dạy học Âm nhạc

Chức danh: giảng viên

Email: Xuanpiano0403@gmail.com

43. Nguyễn Thị Thu Hương:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Văn hoá

Chức danh: Giảng viên

Email: huongnguyen.nuae.edu@gmail.com

44. Dương Vũ Bình Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PP dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: minhpb89@gmail.com

45. Vũ Thị Thùy Linh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chỉ huy hợp xướng

Chức danh: giảng viên

Email: piano.teacher90@gmail.com

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm