Cơ cấu tổ chức

Khoa Thanh nhạc

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA THANH NHẠC

             Địa chỉ Văn phòng Khoa: Tầng 1 phòng 105 nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                  Điện thoại Văn phòng: 024.6682.0464

 

 

 

 Trưởng khoa
ThS. NSƯT. GVC. Trần Mai Tuyết

 

 

 

  

 

 

Phó Trưởng khoa
ThS. GVC. Trần Thị Thảo

  Phó Trưởng khoa
ThS. Đỗ Hương Giang
 


 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Được thành lập từ ngày 04 tháng 7 năm 2014, khoa Thanh nhạc được tách ra từ khoa Thanh nhạc  – Nhạc cụ của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.  Với chức năng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Thanh nhạc .

 Từ khi thành lập cho đến nay, Khoa Thanh nhạc cùng với hai khoa là Khoa Sư phạm Âm nhạc và khoa Nhạc cụ, đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn sinh viên ở các trình độ cao đẳng, đại học. Đặc biệt khoa đã có mã ngành đào tạo Thanh nhạc chuyên ngành thu hút đông đảo sinh viên lựa chọn đăng ký và tham gia học tập, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu xã hội, khi ra trường trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp, các thầy, cô giáo giảng dạy Thanh nhạc tại các đoàn nghệ thuật, các trường Văn hóa nghệ thuật, các trường trung cấp, cao đẳng và đại học, các cán bộ văn hóa...

 Phát huy được năng lực chuyên môn, Khoa Thanh nhạc luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; nghiên cứu khoa học; quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên... Ngoài công tác giảng dạy, tập thể các giảng viên trong khoa còn là lực lượng nòng cốt về biểu diễn, tham gia các chương trình nghệ thuật ở trong và ngoài trường, góp phần nâng cao uy tín và khẳng định tính chuyên nghiệp với các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trong nước và ngoài xã hội.

Khoa Thanh nhạc hiện nay có tổng số 36 cán bộ, giảng viên trong đó có 01 Nghệ sĩ ưu tú, 02 Giảng viên chính, 98% là Thạc sĩ và nhiều cán bộ, giảng viên đang học nghiên cứu sinh; nhiều giảng viên trong khoa đã đạt được những giải thưởng trong nước và quốc tế như: NSƯT Mai Tuyết, Giảng viên Đỗ Hương Giang, giảng viên Đoàn Thúy Trang, giảng viên Đào Tiến Lợi ... Lực lượng giảng viên trong khoa đã đáp ứng tốt điều kiện của giảng viên giảng dạy trong trường Đại học. Hiện Khoa đang đảm nhận giảng dạy các bộ môn: Thanh nhạc, Dân ca, Phương pháp sư phạm Thanh nhạc, Lịch  sử nghệ thuật Thanh nhạc, Kỹ thuật diễn viên...

Với những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên,  khoa Thanh nhạc đã được ghi nhận có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đào tạo nghệ thuật thanh nhạc cho Nhà trường cũng như cả nước. Khoa Thanh nhạc luôn được đánh giá là một tập thể lao động xuất sắc. Tập thể và nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa đã được tặng giấy khen.

Phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Thanh nhạc luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học; tăng cường công tác quản lý và giáo dục sinh viên... để khẳng định thương hiệu của mình trong công tác đào tạo Thanh nhạc, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học và những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

 

 I. Chức năng: Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Thanh nhạc theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

 II. Nhiệm vụ

a. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng Thanh nhạc có trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

b. Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án, chương trình hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Thanh nhạc

c. Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

d. Quản lý người học:

- Quản lý quá trình học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên

- Tổ chức, biên chế lớp sinh viên.

 - theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên thường kỳ, đột xuất trình Ban giám hiệu.

- Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức cho sinh viên tham quan thực tế nâng cao chuyên môn và thực tập sư phạm.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.   

 III. Phân công nhiệm vụ

1. ThS.Chuyên ngành Thanh nhạc – NSƯT. GVC. Trần Mai Tuyết - Trưởng khoa

- Quản lý chung, điều hành hoạt động trong Khoa.

- Quản lý công tác đào tạo, tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và các vấn đề liên quan đến khảo thí.

2. ThS.Chuyên ngành Thanh nhạc Đỗ Hương Giang – Phó Trưởng khoa

- Phụ trách Bộ môn Thanh nhạc chuyên ngành.

- Quản lý sinh viên.

- Phụ trách lớp nâng cao.

- Phụ trách dự giờ Bộ môn Thanh nhạc chuyên ngành.

- Phát hiện và đào tạo sinh viên có khả năng tham gia các cuộc thi thanh nhạc Quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công và báo cáo Trưởng khoa.

3. ThS. Văn hóa học - GVC. Trần Thị Thảo – Phó Trưởng khoa

- Phụ trách Bộ môn Thanh nhạc - Sư phạm.

- Phụ trách nghiên cứu khoa học.

- Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của khoa.

- Phụ trách dự giờ Bộ môn Thanh nhạc - Sư phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công và báo cáo Trưởng khoa

4. ThS. Lê Thị Út 

- Lập tiến trình giảng dạy.

- Lên lịch đệm đàn cho các khóa.

- Dự kiến phân giờ cho các giảng viên trong Bộ môn và thực hiện nhiệm vụ của Trưởng bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

5. ThS. Đào Văn Lợi 

- Lập tiến trình giảng dạy.

- Lên lịch đệm đàn cho các khóa.

- Dự kiến Phân giờ cho các giảng viên trong Bộ môn và thực hiện nhiệm vụ của Trưởng bộ môn.

- Phát hiện và Đào tạo những sinh viên có khả năng tham gia các cuộc thi thanh nhạc Quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

6. Lê Hoàng Anh - Chuyên viên văn phòng khoa

-  Nhận, chuyển công văn và soạn thảo công văn do Ban Chủ nhiệm khoa yêu cầu.

- Nhập điểm và quản lý điểm Thanh nhạc chuyên ngành.

- Quản lý các văn bản, hồ sơ, công văn giấy tờ của khoa liên quan đến Thanh nhạc chuyên ngành.

- Cùng với Trưởng bộ môn kiểm tra và thanh toán giờ cho giảng viên thỉnh giảng.
- Theo dõi chấm công lao động hàng tháng của cán bộ, giảng viên và báo cáo Trưởng khoa.
- Quản lý, phát, thu sổ và chìa khóa phòng học hàng ngày. Thực hiện và báo cáo Trưởng khoa những công việc được phân công.

7. ThS. Nguyễn Thị Loan

-  Nhận, chuyển công văn và soạn thảo công văn do Ban Chủ nhiệm khoa yêu cầu.

- Nhập điểm và quản lý điểm Thanh nhạc sư phạm.

- Quản lý các văn bản, hồ sơ, công văn giấy tờ của khoa liên quan đến Thanh nhạc chuyên ngành.

- Cùng với Trưởng bộ môn kiểm tra và thanh toán giờ cho giảng viên thỉnh giảng.
- Theo dõi chấm công lao động hàng tháng của cán bộ, giảng viên và báo cáo Trưởng khoa.
- Quản lý, phát, thu sổ và chìa khóa phòng học hàng ngày. Thực hiện và báo cáo Trưởng khoa những công việc được phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức

1. Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

NSƯT Trần Mai Tuyết

Thạc sĩ

Trưởng khoa

2

Đỗ Hương Giang

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

3 Trần Thị Thảo  Thạc sĩ  Phó Trưởng khoa

 

2. Văn Phòng khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1  Lê Hoàng Anh   Chuyên viên VP khoa
2  Nguyễn Thị Loan   Chuyên viên VP khoa

 

3. Bộ môn Thanh nhạc chuyên ngành


STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

NSƯT Trần Mai Tuyết

Thạc sĩ

Trưởng khoa

2

Đỗ Hương Giang

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

3

Lê Thị Út

Thạc sĩ

 

4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Thạc sĩ
GV

5

Nguyễn Thị Mai Hương

Cử nhân

GV

6

Viên Thị Hường

Thạc sĩ

GV

7

Đặng Thị Loan

Thạc sĩ

GV

8

Trịnh Thị Oanh

Thạc sĩ

GV

9

Chu Thị Hoài Phương

Thạc sĩ

GV

10

Giáp Văn Thịnh

Thạc sĩ

GV

11

Lê Thị Tình

Thạc sĩ

GV

12

Lê Minh Tuyến

Cử nhân

GV

13

Trần Thị Thanh Quý

Thạc sĩ

GV

14 Đoàn Thúy Trang Thạc sĩ GV
15 Nguyễn Thị Nga Thạc sĩ GV

 

 

4. Bộ môn Thanh nhạc – Sư phạm Âm nhạc

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Trần Thị Thảo

Thạc sĩ

 Phó Trưởng khoa

2

Đào Văn Lợi

Thạc sĩ

 


3

Nguyễn Chí Công

Thạc sĩ

GV

4

Đào Thị Khánh Chi

Thạc sĩ

GV

5

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Cử nhân

GV

6

Nguyễn Thúy Hà

Thạc sĩ

GV

7

Đàm Minh Hưng

Thạc sĩ

GV

8

Nguyễn Thị Huyền

Thạc sĩ

GV

9

Ngô Quốc Khánh

Cử nhân

GV

10

Đặng Thị Lan

Thạc sĩ

GV

11

Hà Thị Lý

Thạc sĩ

GV

 
12

Phạm Bích Ngọc
 
Thạc sĩ

GV

13

Trần Tân Phương

Cử nhân

GV

14

Nguyễn Phương Thảo

Cử Nhân

GV

15

Vũ Thanh Thủy

Thạc sĩ

GV

16

Hoàng Quốc Tuấn

Thạc sĩ

GV

17

Ngân Thị Thương

Thạc sĩ

GV

18

Phạm Thị Thu Trang

Thạc sĩ

GV

19

Bùi Thị Thanh Tuyền

Cử nhân

GV

20

Đinh Thị Hải Yến

Thạc sĩ

GV

21


Vũ Thị Tươi
        
         Cử nhân

GV

 

 IV. Lý lịch khoa học

1. ThS. NSƯT. GVC. Trần Mai Tuyết  - Trưởng khoa

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc – Nghiên cứu sinh chuyên ngành Âm nhạc học. Ủy viên Chi hội Nhạc sĩ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Hội viên hội Âm nhạc Hà Nội.

- Các giải thưởng

 + Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội năm 1987.

 + Giải nhì cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc dòng Thính phòng năm 1988.

 + Giải hát hay nhất bài hát về Hà Nội năm 1988.

 + Giải đặc biệt Giọng hát hay trên sóng phát thanh năm 1989.

 + Giải diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan Mùa xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng – Triều Tiên năm 1990.

 + Các vai diễn:

- Năm 1995: vai Cô Sao trong vở nhạc kịch cùng tên của nhạc sỹ Đỗ Nhuận; vai Âu Cơ trong vở nhạc kịch Huyền thoại Phong Châu  của nhạc sĩ Doãn Nho.

      - Năm 1996: vai Luicile trong vở nhạc kịch cùng tên của tác giả Pháp Gretry.

- Năm 1997: vai Gabirien trong vở nhạc kịch Cuộc sống Paris của tác giả Pháp OffenBach.

- Năm 1998: Học tập và biểu diễn tại nhà hát Hannover và đóng vai chính trong vở opera Viên đạn thần của tác giả Webert do chuyên gia Đức dàn dựng.

- Năm 1999: vai Euridice trong vở nhạc kịch Ofheur và Euridice của tác giả G.Luck.

- Năm 2000: Được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT đợt 5.

- Các công trình khoa học đã nghiệm thu (Từ 2007 đến nay):

+ Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Hệ thống phương pháp giảng dạy và học hát hợp xướng hệ ĐHSP Âm nhạc 2009 – 2010.

+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW 2010 – 2012.

+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Khoa: Sử dụng phương pháp Bel canto trong một số ca khúc Việt Nam năm 2007.

+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Khoa: Nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW 2008.

+ Tham gia biên soạn chương trình chi tiết đào tạo cử nhân ngành Thanh nhạc đưa vào giảng dạy (2013).

+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường: Sử dụng phương tiện dạy học trong giảng dạy Thanh nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (2014 - 2015).

2. ThS. Đỗ Hương Giang - Phó Trưởng khoa.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc.

- Giải thưởng

 + Giải nhất cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2001”.

-    Công trình khoa học đã nghiệm thu:

 + Thành viên đề tài NCKH cấp Trường: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (2010 – 2012).

3. ThS. GVC. Trần Thị Thảo - Phó Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học.

-  Công trình khoa học đã nghiệm thu:

+ Thành viên đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Thanh nhạc hệ ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (2013).

+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Khoa: Giáo trình Thanh nhạc dành cho năm thứ nhất Cao đẳng SP Âm nhạc Trường CĐSP Nhạc – Họa TW (1995).

+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Khoa: Biên soạn các bài hát dân ca Việt Nam cho năm thứ 3 Trường CĐSP Nhạc – Họa TW (2001).

4. ThS. Đào Tiến Lợi - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

5. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc.

6. ThS. Đào Thị Khánh Chi – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

7. ThS. Nguyễn Chí Công – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thanh nhạc.

8.CN. Nguyễn Thị Thanh Duyên - Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

9. ThS. Nguyễn Thúy Hà – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

10. ThS. Nguyễn Thị Huyền – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thanh nhạc.
11. ThS. Đàm Minh Hưng – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

12. ThS. Viên Thị Hường – Giảng viên.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm Thanh nhạc.
13. CN. Nguyễn Thị Mai Hương - Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

14. CN. Ngô Quốc Khánh – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thanh nhạc.
15.ThS. Đặng Thị Lan - Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

16. ThS. Đặng Thị Loan – Giảng viên.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc.

17. CN. Hà Thị Lý – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thanh nhạc.

 

18. ThS. Nguyễn Thị Nga - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

19. ThS. Phạm Bích Ngọc - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

20. Vũ Thị Hồng Tươi - Giảng viên.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

21. ThS. Trịnh Thị  Oanh - Giảng viên.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm Thanh nhạc.

22. ThS. Chu Thị Hoài Phương - Giảng viên.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm Thanh nhạc.

23. CN. Trần Tân Phương - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thanh nhạc.

24. ThS. Trần Thị Thanh Quý - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc.

25. ThS. Lê Thị Tình - Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
26. CN. Bùi Thị Thanh Tuyền - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

27. ThS. Giáp Văn Thịnh - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm Thanh nhạc.

28. CN. Nguyễn Phương Thảo - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

29. ThS. Vũ Thanh Thủy - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học.

30. ThS. Hoàng Quốc Tuấn - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

31. CN. Lê Minh Tuyến - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

32. ThS. Ngân Thị Thương - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học.

33. ThS. Đoàn Thúy Trang - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

34. Phạm Thị Thu Trang - Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

35. ThS. Lê Thị Út - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc.

36. ThS. Đinh Thị Hải Yến - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học

37. Lê Hoàng Anh - Chuyên viên

38. Nguyễn Thị Loan - Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm