Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà A1, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 024 6251 6416

E-mail: trungtamnghethuat@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Dinhgiale.jpg

 

 

 

ThS. Đỗ Anh Tuấn

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Chuyên ngành Nghệ thuật SK

- Chức danh: Giámđốc Trung tâm, Chuyên viên chính

Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/nguyenhoang.JPG

 

TS. Nguyễn Đức Hoàng

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Lý luận và Phương pháp dạy
  Âm nhạc; 
Thạc sĩ Văn hóa học;      

- Chức danh: Phó Giám đốc

- E-mailhoangdhspnttw@gmail.com

 

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Ngôn ngữ học

- Chức danh: Phó Giám đốc

- E-maillemyhanh@spnttw.edu.vn

 

I. Chức năng

Là đơn vị cơ sở trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý, hoạt động trong các lĩnh vực Truyền thông, Thư viện, Ứng dụng các loại hình nghệ thuật vào thực tiễn và Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu, tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ như website, phim tài liệu, clip, hình ảnh…;

- Nắm bắt tin tức thời sự, các vấn đề trong nước và quốc tế có liên quan đến nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường để phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên qua phương tiện thông tin...;

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phục vụ cho các công tác của Nhà trường; các công tác liên quan đến báo chí, truyền hình, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật;

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thư viện; in ấn, phát hành giáo trình, tài liệu của Nhà trường, lưu hành nội bộ;

- Xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và quản lý tài liệu; bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Nhà trường;

- Tiếp nhận các tài liệu, sách, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị và các dạng tài liệu khác;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học Nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm ngắn hạn; biên soạn giáo trình, tài liệu của Trung tâm.

- Tổ chức đạo diễn, dàn dựng, biểu diễn Nghệ thuật phục vụ các công tác của Nhà trường.

- Tổ chức các dịch vụ về thông tin, t­ư vấn, đào tạo, bồi dưỡng; phổ biến và ứng dụng những tri thức khoa học Nghệ thuật vào thực tiễn.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu đúng với Pháp luật và Quy định của Nhà trường.

III. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc; 02 Phó Giám đốc.

- Cán bộ, chuyên viên: 17 người.

- Các mảng công việc: Thông tin, Truyền thông, Thư viện và Ứng dụng Nghệ thuật.

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Đỗ Anh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu

Chức danh: Giám đốc, Chuyên viên chính

Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

- Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt động của đơn vị;

- Trực tiếp chỉ đạo bộ phận Thư viện; công tác Công đoàn, thi đua, khen thưởng;

- Phụ trách quản lý Cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngôn ngữ học

Chức danh: Phó Giám đốc

Email: lemyhanh@spnttw.edu.vn

- Giúp việc cho Giám đốc và phụ trách công tác Tạp chí và website;

- Phụ trách quản lí Nhà nước trong lĩnh vực Thông tin, truyền thông;

- Phụ trách việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển nội dung của Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trang Thông tin điện tử;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

3. Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc; Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Phó Giám đốc

Email: nguyenduchoang@spnttw.edu.vn

- Giúp việc cho Giám đốc và phụ trách các công tác của Bộ phận Ứng dụng Nghệ thuật;

- Tham gia phụ trách các công tác: Thi đua khen thưởng; hoạt động đoàn thể; Văn phòng, văn thư lưu trữ của Trung tâm;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

4. Khuất Thị Bích Thủy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thư viện

Chức danh: Chuyên viên chính

Email: khuatbichthuy@spnttw.edu.vn

- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;

- Tham gia các hoạt động dịch vụ và sản phẩm thông tin của thư viện, đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu và giải trí của bạn đọc trong và ngoài Nhà trường;

- Cập nhật, chỉnh sửa thường xuyên CSDL sách mới;

- Trực tiếp làm công tác biên mục, xử lý sách mới;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

5. Nguyễn Thị Phương Hồng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Thư viện

Chức danh: Thư viện viên

Email: phuonghong.lib@gmail.com

- Quản lý kho sách giáo trình;

- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;

- Phục vụ bạn đọc mượn trả sách giáo trình;

- Xếp phích, viết phích tra cứu tài liệu;

- Bảo quản, sắp xếp tài liệu;

- Công tác Website của Bộ phận Thư viện;

- Thực hiện công tác bổ sung vốn tài liệu;

- Theo dõi kiểm kê tài sản của thư viện;

- Tổng hợp số lượng cán bộ, giảng viên và người học tra cứu và sử dụng dịch vụ của thư viện;

- Tham gia BCH Công đoàn Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

6. Vũ Thị Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Chức danh: Thư viện viên

Email: vtphuong023@gmail.com

- Quản lý kho sách quỹ châu Á;

- Xếp phích, viết phích tra cứu tài liệu;

- Bảo quản, sắp xếp tài liệu;

- Lên kế hoạch dự trù bổ sung sách;

- Biên mục tài liệu ngoại văn;

- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;

- Phục vụ bạn đọc tại chỗ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Trung tâm.

7. Trần Thị Tâm

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Thông tin Thư viện

Chức danh: Thư viện viên

Email: danganh0308@gmail.com

- Quản lý kho sách tham khảo;

- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;

- Phục vụ bạn đọc mượn trả sách tham khảo;

- Xếp phích, viết phích tra cứu tài liệu;

- Bảo quản, sắp xếp tài liệu;

- Phối hợp cập nhật tin tức về thông tin - thư viện lên Website của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

8. Nguyễn Thị Lư

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Thư viện

Chức danh: Thư viện viên

Email: nguyenlu200709@gmail.com

- Quản lý kho tài liệu nội sinh;

- Lên kế hoạch dự trù bổ sung báo, tạp chí, biên mục tài liệu kho tài liệu nội sinh;

- Phục vụ và quản lý bạn đọc;

- Theo dõi, hướng dẫn bạn đọc tra cứu tìm tin trên mạng, quản lý các máy tra cứu tại phòng đọc;

- Quản lý cấp phát thẻ thư viện;

- Phối hợp Cập nhật tin tức về sách mới lên Website của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

9. Hà Thị Thu Hà

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn học

Chức danh: Chuyên viên

Email: hathuha@spnttw.edu.vn

- Đầu mối liên hệ với các cộng tác viên; đặt bài cho Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật và Trang Thông tin điện tử;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển nội dung của Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường;

- Phụ trách các bài viết và phóng sự về công tác đổi mới giáo dục nghệ thuật; triển khai thực hiện các phim tài liệu về Nhà trường; Đầu mối và cập nhật thường xuyên trang Truyền thông của Bộ GD&ĐT;

- Tham gia BCH Công đoàn Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

10. Tạ Anh Ngọc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Chuyên viên

Email: taanhngoc@spnttw.edu.vn

- Cập nhật các nội dung thông tin của Nhà trường và Trang Truyền thông của Bộ GD&ĐT trên website; Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung đăng web;

- Phối hợp với các đơn vị của Nhà trường trong việc tuyên truyền về  công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và “Tư vấn tuyển sinh”…;

- Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan khai thác, vận hành website của Trường;

- Phụ trách trang facebook của Trường;

- Phụ trách thiết kế Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật;

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận Truyền thông;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

11. Trần Hạnh Nguyên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Chức danh: Chuyên viên

Email: hanhnguyenspnt@yahoo.com.vn

- Nhận và biên tập các bài đăng website;  Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật;

-  Phối hợp với đ/c Phạm Thị Thiện trong việc đưa tin, bài về các hoạt động của Nhà trường;

- Lập báo cáo về nội dung, phối hợp với kế toán làm thủ tục thanh toán kinh phí của Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật;

- Làm các báo cáo của bộ phận Truyền thông;

- Phối hợp với đ/c Tạ Anh Ngọc thực hiện công tác phát hành Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật;

- Công tác văn phòng của tạp chí và website, quản lí hồ sơ thông tin, truyền thông;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Trung tâm.

12. Nguyễn Thị Đoan Trang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

Email: katenguyen_sa@yahoo.com

- Phụ trách trang tiếng Anh trên website;

- Dịch và biên tập các tin trên trang website;

- Dịch và biên tập tạp chí GDNT;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

13. Phùng Hoàng Việt

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

Email: phviet230380@gmail.com

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng Nghệ thuật ngắn hạn;

- Giảng dạy, biểu diễn Nghệ thuật;

- Phối hợp dàn dựng, tổ chức biểu diễn Nghệ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

14. Trần Thị Bích Hồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đàn bầu; Cử nhân Lý luận Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

Email: honghet211@gmail.com

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm, Nghệ thuật ngắn hạn;

- Giảng dạy, biểu diễn Nghệ thuật;

- Phối hợp dàn dựng, tổ chức biểu diễn Nghệ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

15. Phạm Thị Thiện

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

Chức danh: Chuyên viên

Email: phamthienls@gmail.com

- Công tác Truyền thông, quảng bá của Bộ phận Ứng dụng Nghệ thuật;

- Phối hợp trong các công tác của Bộ phận Ứng dụng Nghệ thuật và Bộ phận Truyền thông;

- Tham gia, phối hợp trong việc đưa tin các Lễ bảo vệ luận văn, luận án;

- Quản lý trang phục biểu diễn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

16. Phan Tuấn Thịnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

Chức danh: Chuyên viên

Email: phantuanthinh88@gmail.com

- Theo dõi việc cập nhật các tin, bài trên website;

- Ghi hình các sự kiện chính trị, các sự kiện liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục Nghệ thuật của Nhà trường;

- Thực hiện và quản lí các ấn phẩm của Nhà trường gồm; ảnh, phim tài liệu, clip...;

- Dựng clips và update clips và hình ảnh của Nhà trường lên mạng xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Quay lại

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm