Cơ cấu tổ chức

Trang Thông tin Điện tử

20 Tháng Mười Hai 2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 024.6251.6417

E-mail: bbt.website@spnttw.edu.vn

 

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhphuong.JPG

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn

 

ThS. Đỗ Anh Tuấn

Phó Trưởng ban thường trực

          Phụ trách trị sự và quản lí tài sản của Website

Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071003100837.jpg

 

ThS. Lê Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

          Phụ trách Kỹ thuật

Email: lmhung@spnttw.edu.vn


Giới thiệu chung

 

      Tháng 3 năm 2007, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã chính thức đăng ký tên miền và mở Website với địa chỉ http://www.spnttw.edu.vn

      Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua Website Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã phát triển lớn mạnh không ngừng, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Nhà trường, là một trong những cầu nối quan trọng cho việc trao đổi, nghiên cứu khoa học đối với các đơn vị bạn trong và ngoài nước.

 

1. Chức năng:

    Trang tin điện tử thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là phương tiện thông tin, truyền thông trên Internet, hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí, được phép công bố các thông tin của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trên Internet với các đơn vị, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật;

2. Nhiệm vụ:           

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động của trang tin điện tử; phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thiết kế cấu trúc, kỹ thuật, mỹ thuật công nghệ và xây dựng kho tài nguyên nhằm giới thiệu về các hoạt động của trường, công tác giảng dạy, học tập, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học; các văn bản pháp quy góp phần phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trên Internet; thực hiện quản lý Trung tâm dữ liệu đảm bảo bí mật, an toàn.

- Tham mưu Ban giám hiệu tổ chức giao lưu, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác với các đơn vị, tổ chức có liên quan và với nhân dân; tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân thông qua Internet gửi Trường ĐHSP Nghệ thuật TW để chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền xem xét, trả lời .

- Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Trang tin điện tử. 

- Quản lý tổ chức cán bộ, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc Trang tin điện tử được giao theo các văn bản quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.  Phân công nhiệm vụ:

3.1. PGS. TS. Đào Đăng Phượng- Trưởng ban

- E-mail: daodangphuong@spnttw.edu.vn

- Có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, điều hành và chịu trách nhiệm chung các công việc của Website

3.2. ThS. Đỗ Anh Tuấn- Phó trưởng ban thường trực

- E-mail: doanhtuan@spnttw.edu.vn

- Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về toàn bộ hoạt động của Website

- Phụ trách trị sự và quản lí tài sản của Website;

3.3. ThS. Lê Mạnh Hùng- Phó trưởng ban

E-mail: lmhung@spnttw.edu.vn

- Phụ trách kỹ thuật, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan khai thác, vận hành Website của Nhà trường.

3.4. TS. Lê Thị Mỹ Hạnh- Ủy viên thư ký

- E-mail: lemyhanh@spnttw.edu.vn

- Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động của Website, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Biên tập Website;

- Nhận/ biên tập/ phân công biên tập các tin, bài đăng Website

3.5. Hà Thị Thu Hà- Ủy viên

- Phụ trách nội dung trang tiếng Việt;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển nội dung Trang tin điện tử;

- Phụ trách các bài viết, phóng sự về công tác đổi mới giáo dục nghệ thuật, triển khai thực hiện các phim tài liệu về Nhà trường.

- Sưu tầm, kiểm duyệt tin bài liên quan đến Giáo dục Nghệ thuật đăng website.

3.6. Tạ Anh Ngọc- Ủy viên

- E-mail: taanhngoc@spnttw.edu.vn

- Cập nhật các nội dung thông tin của Nhà trường và Trang truyền thông của Bộ GD&ĐT trên Website;

- Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung, sơ đồ (nếu có thay đổi) trên trang Website;

- Phối hợp với các đơn vị của Nhà trường trong việc cập nhật, đăng tải các văn bản, thông báo về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học khi được Trưởng ban phê duyệt.

- Phối hợp với đồng chí Thịnh trong việc thực hiện các ấn phẩm của Nhà trường

3.7. Trần Hạnh Nguyên- Ủy viên

- E-mail: hanhnguyenspnttw@yahoo.com.vn

- Đưa tin bài về các hoạt động của Nhà trường; Biên tập các bài đăng Website;

- Theo dõi và thống kê các tin bài đăng Website theo từng tháng;

- Công tác văn phòng của Website

- Quản lí hồ sơ thông tin, truyền thông

3.8. Nguyễn Thị Đoan Trang- Ủy viên

- E-mail: katenguyen_sa@yahoo.com

- Phụ trách trang tiếng Anh của Website;

- Dịch các tin trên Website;

- Phụ trách trang facebook của Nhà trường, update clips và hình ảnh của Nhà trường lên trang facebook

3.9. Phan Tuấn Thịnh- Ủy viên

- E-mail: phantuanthinh88@gmail.com

- Ghi hình các sự kiện chính trị, các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo giáo dục nghệ thuật của Nhà trường;

- Thực hiện và quản lí, sản xuất các ấn phẩm của Nhà trường bao gồm: ảnh, phim tài liệu, clip

3.10. Trịnh Thị Thanh- Ủy viên

E-mail: trinhthithanh@spnttw.edu.vn

- Chịu trách nhiệm chuyển các thông tin, cập nhật biến động nhân sự của các đơn vị cho Website ; Kiểm soát việc điều chỉnh biến động nhân sự các đơn vị trên website.

3.11. Bùi Ngọc Hưng- Ủy viên

E-mail: buingochung278@gmail.com

- Chịu trách nhiệm về việc cập nhật lịch công tác của Nhà trường trên Website. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng ban.

 

Quay lại

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm