Cơ cấu tổ chức

Trang Thông tin Điện tử

20 Tháng Mười Hai 2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 024.6251.6417

E-mail: bbt.website@spnttw.edu.vn

 

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhphuong.JPG

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn

 

ThS. Đỗ Anh Tuấn

Phó Trưởng ban thường trực

          Phụ trách trị sự và quản lí tài sản của Website

Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071003100837.jpg

 

ThS. Lê Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

          Phụ trách Kỹ thuật

Email: lmhung@spnttw.edu.vn


Giới thiệu chung

 

      Tháng 3 năm 2007, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã chính thức đăng ký tên miền và mở Website với địa chỉ http://www.spnttw.edu.vn

      Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua Website Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã phát triển lớn mạnh không ngừng, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Nhà trường, là một trong những cầu nối quan trọng cho việc trao đổi, nghiên cứu khoa học đối với các đơn vị bạn trong và ngoài nước.

 

I. Chức năng:

    Trang tin điện tử thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là phương tiện thông tin, truyền thông trên Internet, hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí, được phép công bố các thông tin của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trên Internet với các đơn vị, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật;

II. Nhiệm vụ:           

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động của trang tin điện tử; phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thiết kế cấu trúc, kỹ thuật, mỹ thuật công nghệ và xây dựng kho tài nguyên nhằm giới thiệu về các hoạt động của trường, công tác giảng dạy, học tập, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học; các văn bản pháp quy góp phần phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trên Internet; thực hiện quản lý Trung tâm dữ liệu đảm bảo bí mật, an toàn.

- Tham mưu Ban giám hiệu tổ chức giao lưu, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác với các đơn vị, tổ chức có liên quan và với nhân dân; tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân thông qua Internet gửi Trường ĐHSP Nghệ thuật TW để chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền xem xét, trả lời .

- Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Trang tin điện tử. 

- Quản lý tổ chức cán bộ, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc Trang tin điện tử được giao theo các văn bản quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

 

Quay lại