Cơ cấu tổ chức

Hội đồng khoa học và đào tạo

20 Tháng Mười Hai 2017

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2020- 2025

 Hội đồng khoa học & đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường.

 

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhphuong.JPG

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

Email:  daodangphuong@spnttw.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Định

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng

E-mail: nguyenvandinh@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

PGS.TS. Dương Thị Thu Hà

Ủy viên, Thư ký

 Trưởng phòng KHCN&HTQT

Email:  duongthuha2006@gmail.com

 

   

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/binh.PNG

 

 

ThS. Ngô Thị Hòa Bình

Ủy viên

Trưởng phòng QLCL&TT-PC

Email: ngothihoabinh@spnttw.edu.vn

 

   

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên

Phó Giám đốc Trung tâm TT&TT

Email:  lemyhanh@spnttw.edu.vn

 

   TS. Nguyễn Thanh Dung

    Ủy viên

    Phó Giám đốc Trung tâm TH&NN

    Email:  nguyenthanhdung@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/thao(1).jpg

PGS.TSNguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng khoa Sau Đại học

Ủy viên

Email:  nguyenthiphuongthao@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/vinhung.jpg

PGS. TS. Lê Vinh Hưng

Ủy viên

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

Email:  levinhhung@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/nguyenhoang.JPG

TS. Nguyễn Đức Hoàng

 Ủy viên

Trưởng Khoa VHNT

Email:  hoangdhspnttw@gmail.com


TS. Lương Thị Thanh Hải

Phó trưởng khoa Giáo dục đại cương

Ủy viên

E-Mail: luongthanhhai@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/tp%20le%20thi%20my%20hanh01.jpg

ThS. Hoàng Thị Oanh

Phó Trưởng khoa - Phụ trách K. TKTT&CNM

Ủy viên

E-Mail: hoangthioanh@spnttw.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị May

Ủy viên

Phó Trưởng Khoa - Phụ trách khoa SPMT

Email: mayduc42d@gmail.com

ThS. Đỗ Hương Giang

Ủy viên

Phó Trưởng Khoa - Phụ trách Khoa Piano và Thanh nhạc 

Email: dohuonggiang@spnttw.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

Ủy viên

Phó Trưởng Khoa SPMT

Email:  nguyencuong7676@gmail.com

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/nghi.JPG

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

Ủy viên

Giảng viên khoa Sau đại học

Email:  nguyendangnghi@spnttw.edu.vn

 

 

PGS.TS. Hà Thị Hoa

Ủy viên

Giảng viên khoa Sau đại học

Email:  hathihoa@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071219091323.jpg

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

Ủy viên

Giảng viên khoa Sau đại học

Email:  tranhoangtien@spnttw.edu.vn

 

 

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071003101348.jpg

TS. Đỗ Quang Minh

Ủy viên

Giảng viên khoa Sau đại học

Email: doquangminh@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

PGS.TS. Quách Thị Ngọc An

Ủy viên

Trưởng bộ môn CSN K.TKĐH

Email: quachanan180880@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay lại