Cơ cấu tổ chức

Công đoàn trường

09 Tháng Giêng 2020

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Định

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Trịnh Thị Hà

TT. Tin học & Ngoại ngữ

Phó Chủ tịch

3

Trương Tuấn Anh

K. Thiết kế Thời trang và CNM

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

4

Đào Thị Việt Hà

Trung tâm TS và HTĐT

Ủy viên Ban Chấp hành

5

Lương Diệu Ánh 

Khoa Sư phạm Âm nhạc

Ủy viên Ban Chấp hành

6

Trần Anh Hoàng

 Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Nguyễn Quang Huy

K. Thiết kế Đồ họa

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Ngô Quốc Khánh

K. Piano & Thanh nhạc

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Lê Đình Tươi

 Phòng Tổ chức - Hành chính

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Tạ Thị Lan Phương

 Phòng KHCN và HTQT

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Trần Thị Quý Thảo

P. Kế hoạch Tài chính & Quản trị thiết bị

Ủy viên Ban Chấp hành