Cơ cấu tổ chức

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VA HỢP TÁC ĐÀO TẠO

23 Tháng Tư 2020

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VA HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: (024) 625 16416

Email: hoptacquocte@spnttw.edu.vn

ThS. CVC Lê Ngọc Chiến

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa; CN Sư phạm GDTC

- Chức danh: Giám đốc

- E-mail: lengocchien@spnttw.edu.vn

 

 

CN. CVC Trần Danh Toàn

- Trình độ C/môn: Cử nhân Công nghệ Thông tin

 - Chức danh: Phó giám đốc Trung tâm

E-mail: trandanhtoan@spnttw.edu.vn

 

ThS CVC Đào Thị Việt Hà

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm

E-mail: daothivietha1977@gmail.com

1. Chức năng:

 - Là đơn vị trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo của Nhà trường.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo ở trong nước tổ chức tư vấn, tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo theo các hình thức, các hệ đào tạo của Nhà trường. Xây dựng các văn bản về công tác tuyển sinh, hợp tác và liên kết đào tạo, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn theo các hệ đào tạo của Trường; tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học Nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng chức danh và các chương trình bồi dưỡng khác theo đúng quy định.

 Công tác quốc phòng quân sự địa phương của Nhà trường, công tác an ninh trường học.

- Lập kế hoạch công tác quốc phòng quân sự địa phương, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị, kế hoạch bảo vệ trong các ngày lễ lớn của đất nước, kế hoạch, tiến trình biểu, tổ chức tập huấn, huấn luyện tự vệ, tham gia hội thi, hội thao LLVT hàng năm và các công tác liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho học viên, sinh viên; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến học viên, sinh viên.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo quý, sơ kết, tổng kết về lĩnh vực quốc phòng quân sự địa phương và công tác an ninh trật tự trong học viên, sinh viên.

- Thực hiện các quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.