Lịch bảo vệ

Lịch Hội đồng luận văn thạc sĩ ngày 17/6/2024

14 Tháng Sáu 2024

Ngày

Buổi

Nội dung

Địa điểm

17.6.2024

Thứ 2

 

Chiều 14h30

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 14 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài: Xây dựng gia đình văn hóa ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. . HV: Nguyễn Vũ Nhật Hạ, NHDKH: PGS.TS. Đào Đăng Phượng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm TT và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo v