Hoạt động sinh viên

Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW lần thứ III
22 Tháng Chín 2008

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2008, Hội sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 - 2010. ....