Tra cứu văn bản

Quyết định - Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động Hợp tác quốc tế Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 670/QĐ-DDHSPNTTWW-HTQT
Ngày ban hành: 10/05/2016
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Phạm Lê Hòa

 

Xem thêm: