Tra cứu văn bản

Quyết định ban hành Quy định về công tác ĐBCLGD Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 734/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 18/05/2017
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PGS.TS Đào Đăng Phượng

Xem thêm: