Văn bản Hội đồng trường

Nghị quyết Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 11/NQ-HĐT
Ngày ban hành: 28/04/2021
Cơ quan ban hành: Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Chủ tịch HĐT Trịnh Thị Thanh

Xem thêm:

Kế hoạch công tác của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW năm 2021
Số 10/KH-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Số 09/NQ-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
8/NĐ-HĐT 09/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Quy chế làm việc của Hội đồng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
07/NQ-HĐT 08/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết