Văn bản Hội đồng trường

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên

Số/ký hiệu: Số 161/TB-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 22/02/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: TS Nguyễn Văn Định

Xem thêm: